Udržitelná filozofie

Změna začíná v nás

Myslíme na přírodu

SMYSLUPLNĚ S OBALY I ODPADY

Nejlepší odpad je takový, který nevznikne. Proto minimalizujeme množství obalového materiálu a tiskovin. Zcela jsme vyřadili plasty a pro balení produktů nabízíme i plně ekologickou variantu.

Na zelené vlně jede i naše firemní kultura - třídíme odpad, méně tiskneme, jednorázové krabičky na obědy jsme vyměnili za svačinové boxy a zbytečně neplýtváme.

S ÚCTOU OPLÁCÍME PŘÍRODĚ ZPĚT

Využíváme dopravce, kteří měří, redukují a následně kompenzují svoji uhlíkovou stopu.

V rámci světového projektu Obnova lesů podporujeme opětovné zalesňování planety, a to i díky vám.

Etika a zodpovědnost v každém ohledu.

Objevte tajemství udržitelných šperků

100% etické

Do roku 2025 chceme nabízet výhradně udržitelné a etické šperky.

5* podmínky

Budujeme partnerství pouze s dodavateli, kteří jsou součástí Responsible Jewellery Council.

100% eko

Snižujeme odpady, kde se dá. Standardní obaly nahrazujeme udržitelnými materiály šetrnými k přírodě.