Pravidla zasílání obchodních sdělení

Naše společnost Next Generation Luxury s.r.o., IČ: 01994450, DIČ: CZ01994450, se sídlem: Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 214240, coby provozovatel eshopu www.eppi.cz, tímto vydává tato pravidla zasílání obchodních sdělení:

 1. Obchodní sdělení rozesíláme jednotlivým adresátům v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, pouze v těchto případech:

  1. pokud jsme od adresáta získali jeho emailovou adresu v souvislosti s prodejem zboží z našeho eshopu, či v souvislosti s poskytováním s tím souvisejících služeb;

  2. pokud adresát obchodního sdělení vyslovil souhlas se zasíláním (resp. odběrem) obchodních sdělení (např. dobrovolným poskytnutím emailové adresy pro tyto účely na stránkách našeho eshopu).

 2. Jakákoli naší společností zasílaná obchodní sdělení se týkají pouze zboží a služeb, které nabízíme v eshopu www.eppi.cz.

 3. Každé od nás obdržené obchodní sdělení bude v jeho textu jasně označeno jako „obchodní sdělení“.

 4. Každý adresát obchodních sdělení je oprávněn nám kdykoli sdělit, že už od nás dále nechce dostávat jakákoli další obchodní sdělení. Na toto právo upozorníme každého adresáta obchodního sdělení vždy při zaslání jakékoli jednotlivé emailové zprávy s obchodním sdělením a v této souvislosti bude v každé emailové zprávě, která je obchodním sdělením, uveden i odkaz, jehož zakliknutím adresáta automaticky odhlásíme z naší databáze emailů příjemců obchodních sdělení.

 5. Veškerá obchodní sdělení rozesíláme z platných a aktivních emailových adres. I na tyto emailové adresy pak můžou adresáti obchodních sdělení zasílat případné žádosti o odhlášení z odběru obchodních sdělení.

 6. Jakékoli námi zasílané obchodní sdělení bude vždy obsahovat identifikační údaje naší společnosti a případně i totožnost dalších osob, které se na jeho přípravě budou případně podílet.

 7. Formou zasílání obchodního sdělení zjišťujeme i Vaši spokojenost s nákupem u nás, a to konkrétně prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud jejich zasílání neodmítnete. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. Pro odstranění jakýchkoli pochybností uvádíme, že ustanovení bodů 3 až 6 a 8 těchto Pravidel se na případy ve smyslu tohoto bodu 7 použijí obdobně.

 8. Veškeré otázky ochrany osobních údajů v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení se řídí těmito Pravidly provozovatele pro zpracování osobních údajů – viz zde a zde.

V Praze, dne 24. 5. 2018