S respektem

K přírodě i lidem

Na cestě k udržitelnosti

V Eppi věříme v udržitelnou budoucnost šperkařství. Proto přistupujeme k naší práci zodpovědně, s úctou a respektem k přírodě i lidem.

Většina šperků, které nabízíme, jsou z recyklovaných kovů a eticky vyráběných nebo vytěžených materiálů. Naším dlouhodobým cílem je nabízet pouze etické klenoty v co nejvyšší kvalitě.

Maximální luxus s minimální zátěží

Současnost nám nabízí neuvěřitelné technologické možnosti. Takové pokroky s sebou ale musí nést i odpovědnost - odpovědnost vůči sobě, ostatním i prostředí, ve kterém žijeme a musíme zachovat pro budoucí generace. Šperky, které našim klientům nabízíme, tuto hodnotu nesou.

Matěj, spolumajitel

Řídíme se pravidlem, že pokud chceme něco změnit, musíme začít u sebe. Tak k tomu přistupujeme i v naší práci. Chceme nabídnout našim klientům nekompromisní kvalitu, která respektuje přírodu a lidskou práci.

Evka, spolumajitelka

100% etické

Do roku 2025 chceme nabízet výhradně udržitelné a etické šperky.

5* podmínky

Budujeme partnerství pouze s dodavateli, kteří respektují své zaměstnance a prostředí, ve kterém žijí.

100% eko

Snižujeme odpady, kde se dá. Standardní obaly nahrazujeme udržitelnými materiály šetrnými k přírodě.

Objevte tajemství udržitelných šperků

Etika a zodpovědnost v každém ohledu.