Podmínky soutěže o voucher na šperk z kolekce FRESH & BASIC

I.

 1. Tento dokument obsahuje úplné znění závazných pravidel týkajících se soutěže „Voucher v hodnotě 3 000 Kč na šperk z kolekce FRESH & BASIC“, dále jen „FRESH & BASIC“.
 2. Pořadatelem soutěže je obchodní společnost Next Generation Luxury s.r.o., se sídlem: Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 019 94 450, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl: C, vložka: 214240, která je rovněž provozovatelem a vlastníkem e-shopu a webového portálu www.eppi.cz.
 3. Krom specifických podmínek soutěže uvedených v tomto dokumentu se tato soutěž řídí i Všeobecnými podmínkami soutěží pořadatele – odkaz zde.

II.

 1. Pořadatel tímto vyhlašuje za níže uvedených podmínek soutěž „FRESH & BASIC“.
 2. Soutěž proběhne Instagramovém profilu Eppi_CZSK. Soutěž bude probíhat od 7. 8. do 16. 8. 2023 do půlnoci.
 3. Soutěžící musí v den zahájení soutěže dovršit věku 18 let.
 4. Eppi zveřejní na IG stránce příspěvek se soutěžním zadáním (dále jen soutěžní zadání). Předmětem soutěžního zadání bude výzva soutěžícím o napsání komentáře pod soutěžní příspěvek způsobem uvedeným v soutěžním zadání formou komentáře k soutěžnímu zadání (dále jen soutěžní odpověď).
 5. Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že se v době konání soutěže stane/bude fanouškem IG stránky Eppi_CZSK a zároveň svou soutěžní odpověď zveřejní na IG stránce formou komentáře k soutěžnímu zadání. Dále si příspěvek uloží formou „uloženo“ na IG.
 6. Organizátor a pořadatel mají výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Organizátor a/nebo pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.
 7. Po uplynutí doby konání soutěže budou vyhodnoceny soutěžní odpovědi soutěžících zveřejněné prostřednictvím komentáře k soutěžnímu zadání na IG stránce.
 8. Výhru tak získaji 2 soutěžící, kteří zcela splní podmínky soutěže.
 9. Výběr výherců proběhne slosováním ze všech soutěžících, kteří se zúčastnili soutěže.
 10. Organizátor zveřejní výherce prostřednictvím příspěvku na IG stránce, s čímž soutěžící svojí účastí v soutěži vyslovují svůj souhlas. V seznamu výherců budou zejména uvedena jména a příjmení, případně nickname, výherců dle Instagramové profilu, pod kterým soutěžili.
 11. Výhra opravňuje výherce k tomu, aby získal voucher v hodnotě 3 000 Kč (nebo 120 EUR pro nákup na www.sperky-a-diamanty.sk) na nákup šperků z kolekce FRESH&BASIC na stránce www.eppi.cz nebo www.sperky-a-diamanty.sk dle vlastního výběru.
 12. Výhru (slevu až do výše 3 000 Kč nebo 120 EUR na nákup šperků z kolekce FRESH & BASIC ze stránek www.eppi.cz nebo www.sperky-a-diamanty.sk) může výherce uplatnit nejpozději do 30. 6. 2024; marným uplynutím dané lhůty nárok výherce na slevu bez dalšího zaniká. Výhru lze uplatnit pouze jednou (tj. při jediném nákupu v e-shopu) a pouze ve vztahu k nákupu šperků z kolekce FRESH & BASIC. Částka slevy 3 000 Kč nebo 120 EUR je včetně DPH. Výhra je nepřevoditelná na jinou osobu, tzn. výhru smí uplatnit pouze osoba výherce, který byl vylosován. Výhra opravňuje výherce k tomu, aby v případě nákupu šperku z kolekce FRESH & BASIC na stránkách www.eppi.cz nebo www.sperky-a-diamanty.sk získal slevu na nákup šperku z kolekce FRESH & BASIC až do výše 3 000 Kč nebo 120 EUR, přičemž platí, že:
 13. a. Pokud by měla být celková cena kupovaného šperku vyšší než 3 000 Kč (120 EUR), uplatní se sleva v maximální možné výši 3 000 Kč (120 EUR), s tím, že částku kupní ceny převyšující danou částku slevy bude výherce – kupující povinen doplatit;
 14. b. Pokud by měla být celková cena kupovaného šperku nižší než 3 000 Kč (120 EUR), uplatní se sleva na celou kupní cenu za daný šperk, s tím, že kupující nemá ani nárok na proplacení či náhradu zbytku slevy v nevyužitém rozsahu.
 15. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se soutěže podle vlastního uvážení.
 16. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, upravit nebo zrušit podmínky soutěže či jejich platnost změnit nebo zrušit (případně zrušit celou soutěž), a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jejího zveřejnění na internetových stránkách www.eppi.cz.
 17. Pořadatel si tímto vyhrazuje právo na posouzení splnění všech podmínek soutěže ze strany soutěžících a také právo na případné vyloučení kteréhokoliv soutěžícího ze soutěže. Na výhru není žádný právní nárok. Žádné alternativní či náhradní plnění nebude poskytováno.
 18. Neznalost ustanovení těchto podmínek (pravidel) nezakládá soutěžícím nárok na reklamaci, anebo jakékoli jiné nároky vůči pořadateli. Soutěž není hazardní hrou.
 19. Veškeré otázky ochrany osobních údajů se řídí těmito Pravidly pro zpracování osobních údajů – viz zde.

V Praze, dne 7. 8. 2023

Next Generation Luxury s.r.o.