Všeobecné soutěžní podmínky

Všeobecné podmínky soutěží organizovaných na stránkách www.eppi.cz, Facebookové stránce nebo Instagramovém účtu

 1. Tento dokument obsahuje plné znění všeobecných podmínek soutěží organizovaných společností Next Generation Luxury s.r.o na internetových stránkách www.eppi.cz, Facebookové stránce Eppi nebo Instagramovém účtu eppi.cz. Tyto všeobecné podmínky vytvářejí společně se specifickými podmínkami konkrétní soutěže, které budou v souvislosti s konkrétní soutěží vždy zveřejněny na stránkách www.eppi.cz, společný rámec pravidel příslušné soutěže.
 2. Pořadatelem jakékoli soutěže na internetových stránkách www.eppi.cz, Facebookové stránce Eppi je vždy obchodní společnost Next Generation Luxury s.r.o., se sídlem: Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 019 94 450, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl: C, vložka: 214240, která je rovněž provozovatelem a vlastníkem e-shopu a webového portálu www.eppi.cz.
 3. Společnost Next Generation Luxury s.r.o. pořádá soutěže i na Instagramovém účtu eppi.cz.
 4. Na výhry v rámci vyhlašovaných soutěží není žádný právní nárok. Žádné alternativní či náhradní plnění nebude poskytováno.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se soutěže podle vlastního uvážení.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit, upravit nebo zrušit podmínky soutěže či jejich platnost změnit nebo zrušit (případně zrušit celou soutěž), a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jejího uveřejnění na internetových stránkách www.eppi.cz, Facebookové stránce Eppi nebo Instagramovém účtu eppi.cz.
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit.
 8. Pořadatel si tímto vyhrazuje právo na posouzení splnění všech podmínek soutěže ze strany soutěžících a také právo na případné vyloučení kteréhokoliv soutěžícího ze soutěže.
 9. Neznalost podmínek (pravidel) soutěže nezakládá soutěžícím nárok na reklamaci, anebo jakékoli jiné nároky vůči pořadateli. Soutěž není hazardní hrou.
 10. Veškeré otázky ochrany osobních údajů v souvislosti s jakoukoli soutěží organizovanou společností Next Generation Luxury s.r.o. na internetových stránkách www.eppi.cz, Facebookové stránce Eppi nebo Instagramovém účtu eppi.cz se řídí těmito Pravidly pro zpracování osobních údajů – viz zde.
 11. Pořadatel je oprávněný vykonávat majetková práva k obsahu webového portálu www.eppi.cz. Obsah webového portálu www.eppi.cz není možno uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu pořadatele.

V Praze, dne 19. 11. 2018

Next Generation Luxury s.r.o.