Soutěž o 25 000 Kč

na nákup snubních prstenů

wedding-expo

Soutěž o 25 000 Kč na nákup snubních prstenů

Děkujeme, že jste navštívili náš stánek na Svatebním Veletrhu v Clarion Congress Hotel Prague.

Vyplnili jste soutěžní formulář? Držíme vám palce. Losovat budeme již brzy.

Podmínky soutěže "Vyhrajte 25 000 Kč na nákup snubních prstenů"

 1. Tento dokument obsahuje plné znění závazných pravidel týkajících se soutěže „Vyhrajte 25 000 Kč na nákup snubních prstenů“.
 2. Pořadatelem soutěže je obchodní společnost Next Generation Luxury s.r.o., se sídlem: Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 019 94 450, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl: C, vložka: 214240, která je rovněž provozovatelem a vlastníkem e-shopu a webového portálu www.eppi.cz.
 3. Pořadatel tímto vyhlašuje za níže uvedených podmínek soutěž „Vyhrajte 25 000 Kč na nákup snubních prstenů“.
 4. Soutěž proběhne na Svatebním Veletrhu, konaném v Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 945/33, Praha 9-Vysočany ve dnech 13. 1. – 14. 1. 2023.
 5. Soutěže se může zúčastnit jakýkoli účastník Svatebním Veletrhu, který splní všechny tyto podmínky:
  • a. v průběhu Svatebního Veletrhu vyplní u stánku pořadatele soutěžní kartičku s uvedením svého jména, příjmení, e-mailové adresy a specifikaci některého z modelů snubních prstenů z nabídky na www.eppi.cz, o nějž by měl zájem;
  • b. soutěžní kartičku vlastnoručně podepíše;
  • c. řádně vyplněnou a podepsanou soutěžní kartičku vhodí do připraveného boxu pořadatele.
 6. Splněním všech bodů uvedených v předchozím odstavci se daná fyzická osoba automaticky stává účastníkem soutěže (dále jen „soutěžící“).
 7. Soutěžní kartička ve smyslu odst. 5 těchto podmínek bude obsahovat rovněž:
  • a. stručný výtah z těchto soutěžních podmínek, vč. přesného URL odkazu na stránky na webu www.eppi.cz , kde budou tyto soutěžní podmínky (vč. příloh) umístěny;
  • b. informaci, že vyplněním a podpisem soutěžní kartičky souhlasí soutěžící s účastí v této soutěži i s těmito soutěžními podmínkami;
  • c. Check-box k volitelnému zaškrtnutí v případě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení s textem: „Zaškrtnutím souhlasím se zpracováváním svých osobních údajů (jméno, příjmení a emailová adresa) pro účely zasílání nabídek a obchodních sdělení (newsletterů) na mnou uvedenou emailovou adresu.“ Zasílání obchodních sdělení (newsletterů) se řídí Pravidly zasílání obchodních sdělení – viz zde.
 8. Soutěž probíhá tak, že pořadatel vylosuje ze soutěžících dne 19. 1. 2023 jednoho výherce, který od pořadatele získá slevu až 25.000,- Kč na nákup jednoho páru snubních prstenů v eshopu www.eppi.cz.
 9. O výhře bude výherce informován bez zbytečného odkladu po jeho vylosování prostřednictvím e-mailu zaslaného na výhercem poskytnutou e-mailovou adresu. Výsledek soutěže s uvedením křestního jména výherce bude rovněž uveřejněn na webových stránkách www.eppi.cz , případně Facebooku či Instagramu pořadatele.
 10. . Výhru (slevu až do výše 25.000,- Kč na nákup jednoho páru snubních prstenů na stránkách www.eppi.cz) může výherce uplatnit nejpozději do 31. 5. 2023; marným uplynutím dané lhůty nárok výherce na slevu bez dalšího zaniká. Výhru lze uplatnit pouze jednou (tj. při jediném nákupu v eshopu) a pouze ve vztahu k nákupu jednoho páru snubních prstenů (tj. nelze ji uplatnit při nákupu pouze jednoho snubního prstene). Částka slevy 25.000,- Kč je včetně DPH. Výhra je nepřevoditelná na jinou osobu, tzn. výhru smí uplatnit pouze osoba výherce uvedená na příslušné vylosované soutěžní kartičce.
 11. . Výhra opravňuje výherce k tomu, aby v případě nákupu jednoho páru snubních prstenů na stránkách www.eppi.cz získal slevu na nákup jednoho páru snubních prstenů až do výše 25.000,- Kč, přičemž platí, že:
  • a. Pokud by měla být celková cena kupovaného páru snubních prstenů vyšší než 25.000,- Kč, uplatní se sleva v maximální možné výši 25.000,- Kč, s tím, že částku kupní ceny převyšující danou částku slevy bude výherce – kupující povinen doplatit;
  • b. Pokud by měla být celková cena kupovaného páru snubních prstenů nižší než 25.000,- Kč, uplatní se sleva na celou kupní cenu za daný pár snubních prstenů, s tím, že kupující nemá ani nárok na proplacení či náhradu zbytku slevy v nevyužitém rozsahu.
 12. . Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se soutěže podle vlastního uvážení.
 13. . Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit, upravit nebo zrušit podmínky soutěže či jejich platnost změnit nebo zrušit (případně zrušit celou soutěž), a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jejího uveřejnění na internetových stránkách www.eppi.cz .
 14. . Pořadatel si tímto vyhrazuje právo na posouzení splnění všech podmínek soutěže ze strany soutěžících a také právo na případné vyloučení kteréhokoliv soutěžícího ze soutěže. Na výhru není žádný právní nárok. Žádné alternativní či náhradní plnění nebude poskytováno.
 15. . Neznalost ustanovení těchto podmínek (pravidel) nezakládá soutěžícím nárok na reklamaci, anebo jakékoli jiné nároky vůči pořadateli. Soutěž není hazardní hrou.
 16. . Veškeré otázky ochrany osobních údajů se řídí těmito Pravidly pro zpracování osobních údajů – viz zde.

V Praze, dne 11. 1. 2023 Next Generation Luxury s.r.o.