snubní prsteny

Soutěž o 25 000 Kč na nákup snubních prstenů

Děkujeme za účast v soutěži o 25 000 Kč na nákup snubních prstenů.
Přejeme Vám hodně štěstí!

Podmínky soutěže "Vyhrajte 25 000 Kč na nákup snubních prstenů"

 1. Tento dokument obsahuje úplné znění závazných pravidel týkajících se soutěže "Vyhrajte 25 000 Kč na nákup snubních prstenů".
 2. Pořadatel soutěže je obchodní společnost Next Generation Luxury s.r.o., se sídlem: Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 019 94 450, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl: C, vložka: 214240, která je rovněž provozovatelem a vlastníkem e-shopu a webového portálu www.eppi.cz.
 3. Pořadatel tímto vyhlašuje za níže uvedených podmínek soutěž "Vyhrajte 25 000 Kč na nákup snubních prstenů".
 4. Soutěž bude probíhat ve dnech 1. - 31. 3. 2024.
 5. Soutěže se může účastnit kdokoliv, kdo odpoví na soutěžní otázky, vyplní své kontaktní údaje a potvrdí souhlas se zpracováním svých údajů, a zároveň bude mít svatbu v roce 2024/2025.
 6. Splněním všech bodů uvedených v předcházejícím úseku se daná fyzická osoba automaticky stává účastníkem soutěže (dále jen "soutěžící").
 7. Soutěž probíhá tak, že pořadatel vylosuje ze soutěžích dne 1. 4. 2024 jednoho výberce, který od pořadatele získa slevu až 25 000 Kč na nákup jednoho páru snubních prstenů v eshopu www.eppi.cz.
 8. O výhře bude výherce informovaný bez zbytečného odkladu po jeho vylosování prostřednictvím e-mailu zaslanému výherci na poskytnutou e-mailovou adresu. Výsledek soutěže s uvedením křestního jména výherce bude též uvedený na Facebooku či Instagramu pořadatele.
 9. Výhru může výherce uplatnit nejpozději do 31. 6. 2024; uplynutím dané lhůty nárok výherce na slevu bez dalšího práva zaniká. Výhru je možné uplatit jen jednou (tj. při jednom nákupu v eshopu) a jen ve vztahu k nákupu jednoho páru snubních prstenů (tj. není možné ji uplatnit při nákupu jednoho snubního prstenu). Částka slevy 25 000 Kč je včetně DPH. Výhra je nepřenositelná na jinou osobu, tj. výhru může uplatnit pouze ten, jehož jméno bylo registrováno do soutěže.
 10. Výhra opravňuje výherce k tomu, aby v případě nákupu jednoho páru snubních prstenů na stránkách www.eppi.cz získal slevu na nákup jednoho páru snubních prstenů až do výše 25 000 Kč, přičemž platí, že:
  • a) Pokud by byla cena kupovaného páru snubních prstenů vyšší než 25 000 Kč, uplatní se sleva v maximální možné výši 25 000 Kč, s tím, že částku ceny převyššující výši slevy bude výherce - kupující povinen doplatit;
  • b) Pokud by byla celková cena kupovaného páru snubních prstenů nižší než 25 000 Kč, uplatní se sleva na celou cenu za daný pár snubních prstenů, s tím, že kupující nemá nárok na proplacení či náhradu zbytku slevy v nevyužitém rozsahu.
 11. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se soutěže podle vlastního uvážení.
 12. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, upravit nebo zrušit podmínky soutěže nebo jejich platnost zrušit nebo změnit (případně zrušit celou soutěž), a to bez udání důvodů a stanovení náhrad.
 13. Pořadatel si tímto vyhrazuje právo na posouzení splnění všech podmínek soutěže ze strany soutěžících, a také právo na případné vyloučení kohokoliv ze soutěže. Na výhru není žádný právní nárok. Žádné alternativní nebo náhradní plnění nebude poskytnuto.
 14. Neznalost stanovených pravidel soutěže nezákládá soutěžícímu nárok na reklamaci, nebo jakékoliv jiné nároky vůči pořadateli. Soutěž není hazardní hrou.
 15. Všechny otázky ochrany osobních údajů se řídí Pravidly pro zpracování osobních údajů - viz zde.

V Praze dne 1. 3. 2024