Podmínky marketingové kampaně Náušnice zdarma

Tento dokument obsahuje plné znění závazných pravidel týkajících se marketingové kampaně - akce „Náušnice zdarma“.

I.

Pořadatelem této marketingové kampaně – akce je obchodní společnost Next Generation Luxury s.r.o., se sídlem Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 019 94 450, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl: C, vložka: 214240, která je rovněž provozovatelem a vlastníkem e-shopu a webového portálu www.eppi.cz.

II.

 1. Pořadatel tímto vyhlašuje za níže uvedených podmínek marketingovou kampaň – akci s názvem „Náušnice zdarma“ (dále jen „akce“).
 2. Akce začíná dne 10. 8. 2020 a trvá až do odvolání, nebo do vyprodání zásob všech dárků.
 3. Akce probíhá tak, že pořadatel na svém eshopu www.eppi.cz v sekci /nase-tipy zveřejní 5 druhů specifických kódů: ilisa, bahia, hali, bela a iriana.
 4. Ke každému z uvedených druhů kódů jsou přiřazeny konkrétní dárky, které můžou zákazníci eshopu www.eppi.cz za předpokladu splnění níže uvedených podmínek získat:
  1. kupón "ilisa" lze uplatnit v případě zájmu o dárek: https://www.eppi.cz/sperk/stribrne-napichovaci-nausnice-s-cernymi-perlami-ilisa/38237;
  2. kupón "bahia" lze uplatnit v případě zájmu o dárek: https://www.eppi.cz/sperk/perlove-napichovaci-nausnice-bahia/38236;
  3. kupón "hali" lze uplatnit v případě zájmu o dárek https://www.eppi.cz/sperk/stribrne-napichovaci-nausnice-s-broskvovymi-perlami-hali/38240;
  4. kupón "bela" lze uplatnit v případě zájmu o dárek: https://www.eppi.cz/sperk/romanticke-stribrne-nausnice-s-perlami-bela/38495;
  5. kupón "iriana" lze uplatnit v případě zájmu o dárek: https://www.eppi.cz/sperk/minimalisticke-nausnice-s-cernymi-perlami-iriana/40290;
 5. Zákazník, který v eshopu www.eppi.cz v průběhu trvání této akce udělá nákup v hodnotě převyšující 3.000 Kč (za jeden nákup) může ve fázi kompletace své objednávky (vztahující se k danému nákupu v hodnotě nad 3.000 Kč) požádat o některý z výše uvedených dárků dle bodu 4 těchto podmínek, a to zadáním příslušného kódu do políčka „UPLATNIT DÁRKOVÝ KUPON“ a zakliknutím tlačítka „ZÍSKAT DÁREK“ (pro vzorový náhled stránky eshopu viz http://prntscr.com/rpb0z8 ). V případě, že již uvedený dárek není k dispozici, bude na to zákazník eshopem bezprostředně po zakliknutí tlačítka „ZÍSKAT DÁREK“ automaticky upozorněn, a zákazník tak bude moci požádat pouze o některý ze zbývajících dárků ve smyslu bodu 4 těchto podmínek. Nebude-li k dispozici žádný z dárků ve smyslu bodu 4 těchto podmínek, znamená to, že marketingová kampaň – akce ve smyslu těchto podmínek již byla ukončena. V souvislosti s jedním nákupem smí zákazník úspěšně uplatnit pouze jeden kód, a tedy ke každému svému nákupu může získat maximálně jeden dárek. Nárok na příslušný dárek zákazníkovi vzniká za kumulativního splnění těchto dvou podmínek: (i) po zadání příslušného kódu do příslušného políčka a zakliknuti příslušného tlačítka systém – eshop potvrdil přiřazení příslušného dárku k objednávce, a současně (ii) zákazník úspěšně zaplatí celou částku daného nákupu – objednávky, v souvislosti s níž mu byl nárok na dárek přiznán.
 6. Zákazník, který v eshopu www.eppi.cz v průběhu trvání této akce udělá nákup v hodnotě nad 3.000 Kč (za jeden nákup) může ve fázi kompletace své objednávky (vztahující se k danému nákupu) požádat o dárek dle bodu 4 písm. c) nebo písm. d) těchto podmínek, a to zadáním příslušného kódu do políčka „UPLATNIT DÁRKOVÝ KUPON“ a zakliknutím tlačítka „ZÍSKAT DÁREK“. V případě, že již uvedený dárek není k dispozici, bude na to zákazník eshopem bezprostředně po zakliknutí tlačítka „ZÍSKAT DÁREK“ automaticky upozorněn, a zákazník tak bude moci požádat pouze o druhý z těchto dárků ve smyslu bodu 4 písm. c) nebo d) těchto podmínek. Nebude-li k dispozici žádný z dárků ve smyslu bodu 4 písm. c) nebo d) těchto podmínek, znamená to, že marketingová kampaň – akce ve smyslu těchto podmínek již byla ukončena. V souvislosti s jedním nákupem smí zákazník úspěšně uplatnit pouze jeden kód, a tedy ke každému svému nákupu může získat maximálně jeden dárek. Nárok na příslušný dárek zákazníkovi vzniká za kumulativního splnění těchto dvou podmínek: (i) po zadání příslušného kódu do příslušného políčka a zakliknuti příslušného tlačítka systém – eshop potvrdil přiřazení příslušného dárku k objednávce, a současně (ii) zákazník úspěšně zaplatí celou částku daného nákupu – objednávky, v souvislosti s níž mu byl nárok na dárek přiznán.
 7. Dárek, na jehož obdržení vznikl zákazníkovi dle těchto podmínek nárok, obdrží zákazník spolu se zbožím, v souvislosti, s jehož nákupem mu nárok na dárek vznikl.
 8. V případě, že po vzniku nároku zákazníka na obdržení dárku, dojde k zrušení kupní smlouvy či odstoupení od kupní smlouvy ve vztahu ke kterékoli položce nákupu, v jehož souvislosti byl (či má být) daný dárek zákazníkovi poskytnut, pak darovací smlouva, na základě které byl (či má být) zákazníkovi dárek poskytnut se ruší, přičemž v případě že již zákazník dárek v mezidobí obdržel, je zákazník povinen pořadateli obdržený dárek vrátit nejpozději spolu se zbožím, ohledně něhož byla předmětná kupní smlouva zrušena, resp. zanikla.

III.

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se akce podle vlastního uvážení.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit, upravit nebo zrušit podmínky akce či jejich platnost změnit nebo zrušit (případně zrušit celou akci), a to bez udání důvodů a bez stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.eppi.cz .
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo akci kdykoli ukončit.
 4. Neznalost ustanovení těchto podmínek (pravidel) nezakládá účastníkům akce nárok na reklamaci, anebo jakékoli jiné nároky vůči pořadateli.
 5. Veškeré otázky ochrany osobních údajů se řídí těmito Pravidly pro zpracování osobních údajů – viz zde.
 6. Pořadatel je oprávněný vykonávat majetková práva k obsahu webového portálu www.eppi.cz. Obsah webového portálu www.eppi.cz není možno uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu pořadatele.

V Praze, dne 7. 8. 2020Next Generation Luxury s.r.o.