Podmínky použití dárkových poukazů od Eppi

Tento dokument obsahuje plné znění závazných podmínek pro využívání Dárkových poukazů

  1. Vystavovatelem dárkových poukazů je obchodní společnost Next Generation Luxury s.r.o., se sídlem: Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1, IČO: 01994450, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl: C, vložka: 214240, která je rovněž provozovatelem a vlastníkem webového portálu a internetového obchodu www.eppi.cz.
  2. Dárkové poukazy jsou vystavovány ve variantách 1 000 Kč až 40 000 Kč nebo jiné částce dle dohody se Zákazníkem.
  3. Dárkové poukazy lze pořídit z internetového obchodu www.eppi.cz zde, a to podobným způsobem jako v případě koupi jakéhokoli jiného produktu z nabídky v internetovém obchodu www.eppi.cz. Cena Dárkového poukazu v Kč je shodná s peněžitou hodnotou uvedenou na zvolené variantě Dárkového poukazu. Po provedení úhrady Dárkového poukazu obdrží Zákazník příslušný Dárkový poukaz ve formě PDF na uvedenou e-mailovou adresu. Rovněž je možné zaslat Dárkový poukaz fyzicky prostřednictvím Zákazníkem zvolené přepravní služby na uvedenou adresu. Po dohodě lze Dárkový poukaz zaslat i přímo obdarované osobě. Koupě Dárkového poukazu se jinak řídí Obchodními podmínkami nákupu zboží z internetového obchodu www.eppi.cz.
  4. Dárkový poukaz lze využít pouze na nákup produktů z nabídky internetového obchodu www.eppi.cz.
  5. Při nákupu na www.eppi.cz zadá zákazník v nákupním košíku kód, který se uveden na přední straně Dárkového poukazu.
  6. Po zadání správného kódu v procesu kompletace objednávky na www.eppi.cz bude cena objednaného zboží (cena objednávky) ponížena o příslušnou částku (hodnotu) v Kč uvedenou na Dárkovém poukazu. Hodnotu Dárkového poukazu lze vyčerpat pouze jednorázovým nákupem na www.eppi.cz. Hodnota objednávky musí být alespoň o 1 Kč vyšší, než je uvedená hodnota Dárkového poukazu. Zbylou část ceny Objednávky uhradí Zákazník zvoleným způsobem platby.
  7. V případě vrácení takto zakoupených produktů, je zákazníkovi obnovena hodnota dárkového poukazu a vrácena zbylá částka z ceny produktu.
  8. Doba platnosti Dárkového poukazu je časově omezena na jeden rok ode dne vystavení nebo na jinou dobu dle dohody se Zákazníkem. Konec doby platnosti Dárkového poukazu je vyznačen na přední straně Dárkového poukazu. Dárkový poukaz se po uplynutí své doby platnosti stává neplatným a nelze jej již dále použít pro účely úhrady nákupu z internetového obchodu www.eppi.cz. Zákazník nemá nárok na vrácení nebo proplacení expirovaného a/nebo nevyužitého Dárkového poukazu.
  9. Zakoupením Dárkového poukazu souhlasí zákazník s těmito podmínkami pro použití Dárkových poukazů vystavených společností Next Generation Luxury s.r.o.

V Praze, dne 3. 11. 2023

Next Generation Luxury s.r.o.