Podmínky použití dárkových poukazů od Eppi

Tento dokument obsahuje plné znění závazných podmínek pro využívání Dárkových poukazů

  1. Vystavovatelem dárkových poukazů je obchodní společnost Next Generation Luxury s.r.o., se sídlem: Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1, IČO: 01994450, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl: C, vložka: 214240, která je rovněž provozovatelem a vlastníkem webového portálu a internetového obchodu www.eppi.cz.
  2. Dárkové poukazy jsou vystavovány v těchto variantách: 2 000 Kč, 5 000 Kč, 10 000 Kč, 15 000 Kč, 20 000 Kč, 25 000 Kč nebo jiná částka dle dohody se Zákazníkem. Vzor dárkového poukazu je uveden zde (vytištěná verze bude upravená a zalaminovaná).
  3. Dárkové poukazy lze pořídit z internetového obchodu www.eppi.cz zde, a to podobným způsobem jako v případě koupi jakéhokoli jiného produktu z nabídky v internetovém obchodu www.eppi.cz. Po výběru příslušné varianty Dárkového poukazu a jeho vložení do nákupního košíku zvolí zákazník způsob úhrady za Dárkový poukaz. Cena Dárkového poukazu v Kč je shodná s peněžitou hodnotou uvedenou na zvolené variantě Dárkového poukazu. Po provedení úhrady Dárkového poukazu obdrží Zákazník příslušný Dárkový poukaz ve formě zásilky na uvedenou adresu. Je možné poslat Dárkový poukaz Zákazníkovi nebo po domluvě přímo obdarované osobě. Na základě dohody je možné také zaslat Dárkový poukaz ve formě PDF na uvedenou e-mailovou adresu. Koupě Dárkového poukazu se jinak řídí Obchodními podmínkami nákupu zboží z internetového obchodu www.eppi.cz.
  4. Dárkový poukaz lze využít pouze na nákup produktů z nabídky internetového obchodu www.eppi.cz. Dárkový poukaz nelze použít na nákup produktů z jiného internetového obchodu než www.eppi.cz.
  5. Při nákupu na www.eppi.cz zadá zákazník v nákupním košíku kód, který se uveden na přední straně Dárkového poukazu.
  6. Po zadání správného kódu v procesu kompletace objednávky na www.eppi.cz bude cena objednaného zboží (cena objednávky) ponížena o příslušnou částkou (hodnotu) v Kč uvedenou na Dárkovém poukazu, to však maximálně do výše ceny příslušné objednávky. Hodnotu Dárkového poukazu lze vyčerpat pouze jednorázovým nákupem na www.eppi.cz. Pokud bude cena objednávky nižší, než je částka uvedená na Dárkovém poukazu, rozdíl v částce se zákazníkovi neproplácí. Pokud bude cena objednávky vyšší, než je částka uvedená na Dárkovém poukazu, uhradí zákazník zbylou část ceny objednávky zvoleným způsobem platby.
  7. Doba platnosti Dárkového poukazu je časově omezena na jeden rok ode dne vystavení nebo na jinou dobu dle dohody se Zákazníkem. Konec doby platnosti Dárkového poukazu je vyznačen na přední straně Dárkového poukazu. Dárkový poukaz se po uplynutí své doby platnosti stává neplatným a nelze jej již dále použít pro účely úhrady nákupu z internetového obchodu www.eppi.cz. Zákazník nemá nárok na vrácení nebo proplacení expirovaného a/nebo nevyužitého Dárkového poukazu.
  8. Zakoupením Dárkového poukazu souhlasí zákazník s těmito podmínkami pro použití Dárkových poukazů vystavených společností Next Generation Luxury s.r.o.

V Praze, dne 1. 2. 2017

Next Generation Luxury s.r.o.