Svatba v kostele

Stojíte ve dveřích gotického chrámu, skrze vitrážová okna se derou paprsky slunce a před vámi se line červený koberec. Cestou na vás hledí dojaté oči svatebčanů a vpředu u oltáře stojí muž vašeho života… Svatba v kostele je jeden z druhů svatby, který pro některé snoubence představuje splněný sen. Nezapomínejme však na to, že církevní obřad není jen krásnou pohádkou, ale má také své náležitosti a podmínky. V tomto článku jsme pro vás připravili všechny informace, které o tomto typu sňatku potřebujete vědět. A nezapomněli jsme ani na variantu pro nevěřící.

Podmínky svatby v kostele

Nejdůležitější podmínkou církevního sňatku je, že alespoň jeden ze snoubenců musí být pokřtěným katolíkem. V případě, že je pokřtěný jen jeden z vás, musíte zažádat biskupství o takzvaný dispens, tedy povolení o uzavření manželství s nekatolíkem. Pokud si nevíte rady, obraťte se na svého oddávajícího kněze, který vám jistě rád pomůže.

Protože církev neuznává rozvody, musí to být váš první sňatek. Podruhé může do církevního manželství vstoupit pouze vdovec nebo vdova. Výjimku tvoří i lidé, jejichž manželství je podle církevního práva neplatné.

Dalším předpokladem pro tento sňatek je vaše osobní víra a rozhodnutí, že v ní budete vychovávat i své děti.

Poslední podmínkou je pak absolvování přípravy na manželství. S tou je vhodné začít dostatečně včas před uzavřením sňatku, nejlépe rok. Za přípravu je odpovědný kněz, který vás bude oddávat. Během několika setkání s vámi postupně probere různá věroučná i manželská témata.

Co se týká víry vašich svědků, nemusíte si s ní dělat starosti. Svědek se při církevní svatbě k ničemu nezavazuje, výše zmiňované podmínky se na něj proto nevztahují. Bohatě mu tedy postačí občanský průkaz a schopnost vyslechnout a potvrdit předem určená slova.

Svatba v kostele pro nevěřící?

Pokud jste oba nevěřící a nepokřtění, v katolickém kostele bohužel sňatek uzavřít nemůžete. V případě, že se nechcete brát na úřadě či v jiném civilním prostředí, existuje pro vás v podstatě pouze jedna varianta, a to odsvěcený kostel nebo kaple. V té vás neoddá kněz, ale jiná osoba kompetentní pro civilní sňatky, nejčastěji starosta nebo jeho zástupce.

 • Ručně ryté snubní prsteny Malý princ
  Ručně ryté snubní prsteny Malý princ
 • Snubní prsteny s ruční rytinou hvězd Alix
  Snubní prsteny s ruční rytinou hvězd Alix
 • Snubní prsteny s ručně rytým povrchem Faye
  Snubní prsteny s ručně rytým povrchem Faye
 • Zlatý eternity prsten s lab-grown diamanty a pánský plochý prsten Marveille
  Zlatý eternity prsten s lab-grown diamanty a pánský plochý prsten Marveille
 • Unikátní snubní prsteny ze zlata s diamanty Diame
  Unikátní snubní prsteny ze zlata s diamanty Diame
 • Snubní prsteny s eternity dámským a plochým pánským prstenem Seir
  Snubní prsteny s eternity dámským a plochým pánským prstenem Seir

Nezbytné dokumenty pro církevní sňatek

Ať už se nám to líbí či nikoli, přípravy na svatbu v kostele nezahrnují pouze výběr svatebních šatů či květin, ale také mnoho papírování. Abychom vám tyto starosti co nejvíce ulehčili, připravili jsme pro vás seznam dokumentů, bez kterých se během církevního obřadu neobejdete.

Doklady pro církevní matriku:

 • fotokopie rodných listů snoubenců
 • fotokopie občanských průkazů snoubenců (kopie dokladů nemusí být úředně ověřené)
 • potvrzení o křtu snoubenců; výpis nesmí být starší než tři měsíce, vydává ho farní úřad místa křtu
 • potvrzení o absolvování přípravy na manželství
 • údaje o svědcích: jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo (u cizinců se místo rodného čísla udává datum a místo narození)
 • osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství; doklad nesmí být starší šesti měsíců
 • u vdovce/vdovy: fotokopie úmrtního listu manželky/manžela
 • zápis žádosti o církevní sňatek, který se obvykle vyplňuje společně s knězem

Doklady pro svatební matriku:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství
 • občanské průkazy
 • rodné listy
 • u vdovce/vdovy: fotokopie úmrtního listu manželky/manžela
 • mají-li snoubenci dítě, pak také rodný list dítěte

Na matrice sepíšete žádost o vydání Osvědčení o právní způsobilosti a ta vám na základě vašich dokladů potvrdí, že podle zákonů ČR můžete uzavřít sňatek před registrovanou církví. Obdržíte dva kusy Osvědčení, potvrzený Dotazník a kopii vašich rodných listů. Vše poté donesete zpět do farnosti, kde chcete uzavřít sňatek.

Po svatebním obřadu dostanete potvrzení o uzavření církevního sňatku a znehodnocené občanské průkazy spolu s dokladem o změně stavu. Asi týden po svatbě je možné si na matrice vyzvednout oddací list. S tímto listem, znehodnoceným OP a Dokladem o změně stavu se dostavíte na Obvodní úřad či Městský úřad svého trvalého bydliště a zažádáte o vydání nového průkazu totožnosti. Kromě vyřízení občanky vás samozřejmě neminou ani další posvatební povinnosti.

Svatba v kostele
Sňatek uzavřený před Bohem je pro snoubence silným duchovním zážitkem.
Svatba v kostele
Odsvěcené kostely nabízejí své možnosti všem nevěřícím snoubencům.

Termín a místo církevního sňatku

Termín svatby domlouváte s oddávajícím knězem, a to nejpozději tři měsíce před plánovaným obřadem. Co se týká místa, církevní sňatek se obvykle slaví v domovské farnosti jednoho ze snoubenců. Plánujete-li svatbu v jiném kostele, budete potřebovat takzvané propuštění z farnosti. Jedná se o dovolení faráře z vašeho místa bydliště k tomu, že svatba může proběhnout jinde. Pokud máte svého oblíbeného faráře a přejete si, aby vás oddal on, budete navíc potřebovat svolení kněze, který má pověření pro službu ve vámi vybraném kostele.

Pokud plánujete civilní obřad v odsvěceném kostele, na výběr máte poměrně mnoho variant. V Praze je to například kostel svaté Anny, kaple Sacre Coeur nebo kostel svatého Šimona a Judy. Další odsvěcené kostely najdete i v jiných městech, například v Kutné Hoře, Písku, Kladrubech, Chrudimi či Jihlavě. Možnost představují i některé zámky – Valtice, Hrádek u Nechanic nebo Sychrov.

Cena svatby v kostele

Cena za církevní sňatek není striktně určena ani požadována. Je však vhodné za něj dát nějaký příspěvek i bez vyzvání, a to formou daru farnosti. V předsvatebních diskuzích se dočtete, že snoubenci nejčastěji věnují 500 až 2 000 Kč, přičemž částku občas sami rozdělí mezi faráře a další účastníky obřadu, například varhaníka či ministranty. V některých farnostech je zvykem přidat také balíček s cukrovím.

Jinak je tomu však u civilní svatby v odsvěceném kostele. Tam se za obřad platí, přičemž cena se podle atraktivity, kapacity a vytíženosti místa řádově pohybuje od 3 000 do 20 000 Kč.

 • Zlatý vintage prsten s diamanty a zlatý komfortní snubní prsten Sango
  Zlatý vintage prsten s diamanty a zlatý komfortní snubní prsten Sango
 • Dámský eternity prsten s diamanty a pánský komfortní snubní prsten Malea
  Dámský eternity prsten s diamanty a pánský komfortní snubní prsten Malea
 • Zlaté minimalistické snubní prsteny s černým diamantem Alays
  Zlaté minimalistické snubní prsteny s černým diamantem Alays
 • Zlatý snubní prsten se zúženým kroužkem Aeneas
  Zlatý snubní prsten se zúženým kroužkem Aeneas
 • Zlaté snubní prsteny s diamanty Erich
  Zlaté snubní prsteny s diamanty Erich
Svatební plánovač
Mějte svatební přípravy pod kontrolou

Plánování svatby není jednoduchá věc. Abychom vám vše co nejvíce usnadnili, připravili jsme pro vás podrobný svatební plánovač, ve kterém vás provedeme celými přípravami krok po kroku. S ním vás budou přípravy svatebního dne bavit a budete mít jistotu, že na nic důležitého nezapomenete.

Průběh svatby v kostele

Svatba v kostele trvá i se mší svatou asi 90 minut. Je možná i zkrácená verze bez mše, která se praktikuje hlavně v případě, kdy je jeden ze snoubenců nepokřtěný nebo nepraktikující. Mše svatá je považována za společné a vznešené slavení, proto by ani nebylo vhodné, aby byla pro některého ze snoubenců pouze „nezbytnou součástí“ obřadu.

A jak samotná svatba probíhá? Před vchodem do kostela vás přivítá váš oddávající kněz. Poté společně vstupujete dovnitř; je také možná varianta, že ženich už před oltářem čeká na nevěstu, která vchází jako poslední. Nevěsta stojí u oltáře vždy vlevo, ženich vpravo. Pokud obřad probíhá přímo během mše svaté, pak po něm vždy následuje úkon kajícnosti, v průběhu něhož se snoubenci v duchu zpovídají ze svých hříchů a prosí Boha o odpuštění. Kněz následně čte evangelium, má proslov ke snoubencům a taktéž čte z Písma svatého. Někdy se tohoto úkolu mohou zhostit i sami snoubenci. Následuje udělení svátosti manželství, kdy svatebčané povstanou a budoucí manželé musí knězi odpovědět na tři otázky týkající se slibů věrnosti. Poté si snoubenci vzájemně položí ruce na sebe a kněz jim je omotá štolou. Jako další přijde na řadu složení manželského slibu.

Manželský slib

„Já, (doplňte své jméno) odevzdávám se tobě, (uveďte jméno partnerky/partnera) a přijímám tě za manželku/manžela. Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých, ve zdraví i nemoci, v hojnosti i nedostatku. Chci tě milovat a ctít po celý svůj život, dokud nás smrt nerozdělí.“

Případně:

„Já, (doplňte své jméno) odevzdávám se tobě, (uveďte jméno partnerky/partnera) a přijímám tě za manželku/manžela. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím, a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh.“

Následuje výměna snubních prstenů a další proslovy snoubenců, které kněz zakončí slovy „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj“. Poté církevní obřad pokračuje modlitbami kněze a je zakončen požehnáním novomanželům i všem přítomným. Nevěsta se ženichem podepíší Protokol o uzavření manželství a jsou oficiálně svoji.

Svatba v kostele
Svatební obřad v kostele má předem daný průběh.
Svatba v kostele
Kostely propůjčují církevním sňatkům nezaměnitelnou atmosféru.

Výhody a nevýhody církevního sňatku

Výhodou svatby v kostele je bezesporu samotné místo. Asi jen těžko naleznete krásnější prostory, kterým hudba varhan dodá nezaměnitelnou atmosféru. Pro osoby věřící je navíc sňatek v kostele silným duchovním zážitkem, který symbolizuje vstup do nové životní etapy. Kněz k vám taktéž bude mít osobnější přístup, neboť se vzájemně poznáte již během předsvatebních příprav. Pokud se berete v klasickém kostele, další výhodou je bezesporu pevně nestanovená cena. O výši příspěvku můžete rozhodnout víceméně sami. V odsvěceném kostele však může být cena za obřad naopak nevýhodou, zvlášť, pokud je místo oblíbené.

Jestliže se jedná o klasický církevní obřad, oddávající může být méně flexibilní a ochotný přizpůsobit hudbu či výzdobu kostela vašemu vkusu. Taktéž nejsou povoleny sňatky rozvedených lidí a výjimky se povolují jen zřídka.

Pár tipů na závěr

Na svatbu v kostele je samozřejmostí zvolit vhodné oblečení. Pro ženicha je ideální klasický oblek včetně saka, nevěsta by si měla obléknout svatební šaty umírněné barvy, délky i střihu, nejlépe se zakrytými rameny.
Co se týká výzdoby kostela, měla by být decentní a něžná, ačkoliv žádné specifické podmínky pro ni stanoveny nejsou. Nemá-li s tím oddávající problém, můžete si ji přizpůsobit zcela svému vkusu. Pokud máte na svatbě družičky, určitě každé nezapomeňte darovat košíček s okvětními plátky růží.
Chcete, aby byl váš sňatek opravdu nezapomenutelný? Využijte skvělou akustiku kostela a zvolte si pro svůj svatební pochod takovou hudbu, která přesně vyjádří povznášející pocity, jež v sobě nosíte. Z klasických skladeb máte na výběr například nejpopulárnější píseň Svatební pochod od Richarda Wagnera nebo klasiku od F. M. Bartholdyho, jehož Bridal March poprvé zazněl ve slavné Shakespearově hře Sen noci svatojánské. Na důstojnosti přidá vašemu obřadu také skladba Ave Maria, kterou v českém podání nazpívala Lucie Bílá. Pokud toužíte po něčem modernějším, skvělým tipem je například píseň Yesterday od legendární skupiny The Beatles nebo skladba Imagine od Johna Lennona.

Ať už uzavíráte svatbu před Bohem, nebo jste zvolili civilní variantu v kostele odsvěceném, držíme vám palce do jejích příprav. Věříme, že dny i roky následující po vašem jedinečném dni budou stejně krásné jako ona slavnost samotná.

 • Půlkulaté snubní prsteny z karbonu a zlata Kaidan
  Půlkulaté snubní prsteny z karbonu a zlata Kaidan
 • Vintage prsten s lab-grown diamanty a pánský komfortní prsten Lalia
  Vintage prsten s lab-grown diamanty a pánský komfortní prsten Lalia
 • Zlaté snubní prsteny s diamantem Bren
  Zlaté snubní prsteny s diamantem Bren
 • Snubní prsteny s ruční rytinou města Bevan
  Snubní prsteny s ruční rytinou města Bevan
 • Zlaté snubní prsteny se zdobenými okraji Rayan
  Zlaté snubní prsteny se zdobenými okraji Rayan

Newsletter

Kromě článků nabízíme i spoustu akcí, slev a soutěží.

Chcete o nich vědět jako první? Stačí se přihlásit k našemu newsletteru.

Emailovou adresu jste nezadali správně.

Musíte souhlasit se s podmínkami.

Témata, o kterých píšeme

 • Číst toto téma

  Vše o špercích

 • Číst toto téma

  Lifestyle

 • Číst toto téma

  Zásnuby

 • Číst toto téma

  Svatba

 • Číst toto téma

  Jak na dárky