Luxusní barevné fancy diamanty pod lupou

Jak se liší barevné a klasické diamanty?

Diamant se jako jediný drahý kámen vyskytuje v přírodě ve všech barevných modifikacích. Nejrozšířenější jsou však ty bezbarvé až světle žluté, které se nacházejí na mezinárodní klasifikační stupnici D až Z. Mimo stupnici se vyskytují žluté a hnědé diamanty a pak samozřejmě i ty nejvzácnější, které zahrnují celé barevné spektrum: modré, zelené, růžové a červené. Na rozdíl od klasických diamantů, jejichž cena zvyšujícím se zabarvením na stupnici D-Z klesá, u barevných kamenů, označovaných i jako fancy nebo fantazijní, sytější zbarvení hodnotu zvyšuje. Bohužel se však tyto diamanty získávají spíše v tlumených a matných odstínech.

Barevné diamanty obsáhnou celou škálu duhy. Velmi vzácné a cenné jsou zelené, oranžové a fialové, ale i tyto kameny v hodnotě předstihnou ty červené, modré a růžové. K běžnějším odstínům patří žlutá a hnědá, proto jejich cena nedosahuje závratných výšin. Mezi barevné diamanty se řadí i ty černé, šedé a bílé.


Prsten s fancy diamantem
Prsten s velmi světlým fancy diamantem byste na první pohled od bezbarvého nerozeznali

Fancy diamanty v nejsvětlejších variacích mohou být skvělým kompromisem pro ty, kteří sice touží po bezbarvém diamantu, jeho cena je pro ně ale příliš vysoká. Ty nejsvětlejší barevné diamanty se totiž na pohled od těch bezbarvých prakticky neliší. Pokud pro vás tedy při koupi není rozhodujícím faktorem pocit, že vlastníte šperk s bezbarvým diamantem, ale spíše byste chtěli trochu pošetřit peněženku, zauvažujte o fancy kamenech ve velmi světlých tónech a nenechte se odradit jejich názvem. Barevný rozdíl běžné oko nerozpozná a vědět o tom budete pouze vy.

Diamantový prsten
Diamant GIA 0.70ct SI2 Fancy Faint Pinkish Brown
Diamantový prsten
Diamant GIA 0.31ct VVS2 FANCY Very Light Green-Yellow
Diamantový prsten
Diamant GIA 0.65ct SI2 Fancy Very Light Green-Yellow
Diamantový prsten
Diamant GIA 0.83ct SI2 Fancy Faint Gray

Bylo nebylo

První systém na hodnocení diamantů nás vrací do Indie a 6. století našeho letopočtu. Jeho tvůrci vycházeli z kastovního systému a příslušníkům jednotlivých tříd vždy přiřadili barvu, kterou mohou nosit. Diamanty tak sloužily k označení společenského postavení. Kněží a panovníci se zdobili kameny bělejšími než lotos (téměř bezbarvými), válečníci a pozemkoví vlastníci se pyšnili diamanty hnědými jako zaječí oko, barvou obchodníků byla žlutá v odstínu okvětních lístků kadali a nižším třídám příslušel třpyt naleštěného meče (černá a šedá). Pouze králové si mohli barvu volit svobodně a bez omezení.

Od těch časů se hodně změnilo a k oceňování diamantů se používají sofistikovanější metody. Pořízení si barevného kamene dnes už limituje pouze jeho cena a dostupnost.

Popularita barevných diamantů vzrostla až v posledních desetiletích. V 80. letech 20. století začali vlastníci známého australského dolu Argyle propagovat vytěžené hnědé kameny pod obchodními názvy jako „Šampaň“ a „Koňak“. Kampaň byla velice úspěšná a vnesla barevné diamanty do povědomí veřejnosti. V dole se hnědé diamanty těží dodnes, ale mnohem větší zájem vyvolávají růžové kameny, jichž je Argyle hlavním světovým producentem.

4C aneb Pusťme se do hodnocení fancy diamantů

Pro fancy diamanty platí stejná 4C jako pro klasické drahé kameny – sice tytéž kategorie, ale trochu jiná kritéria. Barva, čistota, brus a karáty nadále poskytují informace důležité při odhadování ceny kamene, nejvíce odlišností však nacházíme při určování barvy a čistoty. Už neplatí přímá úměra, že čím výraznější barva, tím nižší cena: u zbarvených diamantů je to logicky právě naopak. Stejně tak drobné inkluze, které narušují čistotu kamene, nemusí negativně ovlivnit jeho hodnotu. Oceňovatelé při posuzovaní totiž na rozdíl od bezbarvých kamenů nahlížejí na ty zabarvené svrchu. A čím živější barva, čím uhrančivější jiskra a třpyt, tím větší zájem kupců a tím astronomičtější cena.

Poodhalte s námi tajemství určování hodnoty barevných diamantů a projděte si řádky níže, kde podrobněji rozebíráme 4C.


Barva (Color)

Barva se řadí k nejdůležitějším hodnoticím prvkům. U klasických diamantů platí, že čím více příměsí způsobujících zabarvení, tím nižší cena. U barevných diamantů, které se vymykají ze škály D-Z, je to právě naopak – čím intenzivnější barva, tím vyšší hodnota. V každém případě lze ale tvrdit, že i jemné barevné nuance cenu kamene ovlivňují. Ve srovnání se žlutými a hnědými diamanty pokládáme jakýkoliv jiný odstín za velice vzácný.

Oceňování barevných diamantů je dnes komplexní a specializovaný proces, který vyžaduje dokonale vyškolené odborníky. Systém GIA je navržen tak, aby obsáhl i to, že ne každý má stejně výraznou barvu. Například žluté diamanty se vyskytují v široké škále sytosti, kdežto modré ne.

GIA připravila všeobecně užívaný devítistupňový systém hodnocení barevných diamantů:

 1. Mdlý / faint
 2. Velmi světlý / very light
 3. Světlý /light
 4. Fantazijní světlý /fancy light
 5. Fantazijní / fancy
 6. Fantazijní tmavý / fancy dark
 7. Fantazijní intenzivní / fancy intense
 8. Fantazijní sytý / fancy deep
 9. Fantazijní zářivý / fancy vivid
Systém hodnocení barevných diamantů

Obrázek používáme se souhlasem Petra Diamonds

Nejnižší stupeň na škále (označovaný jako mdlý) těsně navazuje na barvu Z v klasickém D-Z systému. Podle Amerického gemologického institutu ovlivňují zbarvení kamene, na kterém se zakládá výše uvedené rozdělení, tři primární prvky:


Odstín (Hue)

Tato kategorie odkazuje k hlavní barvě diamantu, jako je červená, růžová nebo zelená; základních odstínů je celkem 27. Tady nesmíme zapomenout, že některé odstíny kombinují hlavní a pozměňující barvy. Například nazelenale žlutý diamant obsahuje odstín žluté a modifikující nádechy zelené. GIA neměří, kolik procent které barvy v kameni je, většinou ale uvádí dominantní barvu na posledním místě. Odstíny barvy uvedené předtím jsou pouze dodatečné odstíny sloužící k přesnému popisu barvy diamantu.

V GIA terminologii je sedm hlavních odstínů: růžová, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová a purpurová. Hnědá a šedá nejsou považovány za dominantní barvy, často však slouží jako doplňující odstíny barev; nicméně se rovněž mohou vyskytovat samostatně.


Tón (Tone)

Tón definuje, jak světlý nebo tmavý odstín diamantu ve skutečnosti je. Odkazuje k jeho intenzitě a zahrnuje sedm následujících tónů:

 • Velmi světlý / very light
 • Světlý / light
 • Středně světlý / medium light
 • Střední / medium
 • Středně tmavý / medium dark
 • Tmavý / dark
 • Velmi tmavý / very dark

Sytost (Saturation)

Tento hodnoticí prvek se vztahuje na sílu barvy, tedy na to, v jakém množství a intenzitě se v diamantu nachází sloučeniny způsobující zabarvení. Sytost světlých odstínů variuje od pastelových po zářivé, zatímco tmavých od tmavých po syté. GIA definuje šest stupňů sytosti:

 • Fantazijní světlá / fancy light
 • Fantazijní / fancy
 • Fantazijní intenzivní /fancy intensive
 • Fantazijní tmavá / fancy dark
 • Fantazijní sytá / fancy deep
 • Fantazijní zářivá / fancy vivid

Intenzita zbarvení barevného diamantu vychází především z tónu a sytosti. Zohledňuje se i rozložení barvy, které může být rovnoměrné či nerovnoměrné.

Intenzita zbarvení barevného diamantu

Čistota (Clarity)

U barevných diamantů zůstává zbarvení dominantním hodnoticím faktorem. Znalci cení vysoko dokonce i kameny s četnými inkluzemi, které výrazně snižují jejich čistotu, pokud při pohled svrchu mají skvělou barvu. Hodnotu diamantu mohou výrazně snížit chyby, které narušují jeho odolnost. Za inkluzi u barevných diamantů pokládáme především nejednolitou, jakoby zrnitou barvu.

brus (Cut)

Velikost a tvar jsou dva aspekty brusu, které dokáží ovlivnit barvu kamene. Čím je diamant větší, tím hlubší je pavilon a tím efektivněji jím může procházet světlo. Barva pak často působí bohatěji a intenzivněji.

Na zbarvení působí i styl brusu. Brusiči zjistili, že určité typy brusu – typicky smíšené brusy jako zářivý (radiant) – mohou zesílit žlutou v diamantech, které se blíží písmenům na konci D-Z škály. Pokud dojde k opatrnému brusu v radiant stylu, vypadá při pohledu svrchu řada kamenů s nádechem do žluta – obchodníky jednotně nazývané jako “Cape” neboli tzv. kapská série – jako žluté diamanty. I takové vylepšení barvy zvyšuje cenu za karát. Mezi další výhody zářivého brusu patří i to, že při něm vzniká mnohem méně odřezků než při standardním briliantovém brusu a kámen zůstává větší a hodnotnější.

Karát (Carat)

Stejně jako u standardní hodnoticí škály D-Z platí, že větší barevné diamanty jsou vzácnější a ceněnější než ty malé.

Kde se vlastně barvy v diamantech berou?

Přírodní barevné diamanty vznikly v hlubinách země před miliardami let. Extrémně vysoké teploty a tlak vedly ke krystalizaci uhlíku v horninách a zrozené diamanty vytlačilo k povrchu magma. Barvu těmto nádherným kamenům dodávají různorodé příměsi a narušení krystalové mřížky.

Jedním z největších producentů fancy diamantů je australský důl Argyle, který proslul především těžbou hnědých (hlavně odstín šampaňského) a raritních růžových kamenů. Vzhledem k vysokému množství diamantů vytěžených v posledních letech se zásoby v dole ztenčují a vlastníci společnosti vyhlásili na rok 2018 ukončení těžební činnosti v Argyle.

A teď už se blíže podívejme na zoubek prvkům a důvodům, které dodávají prostým kamínkům ty nejnádhernější barvy duhy. Příčiny zbarvení jsou různé a často je třeba obrovská souhra náhod, aby se zrodil například jeden růžový diamant.

Barvy fancy diamantů

Barvy fancy diamantů
Červená barvaRůžová barva

Červené nebo načervenalé diamanty jsou velice vzácné a vysoce hodnocené. Jejich zabarvení stejně jako u růžových diamantů způsobuje deformace krystalové mřížky a vytlačení některých atomů uhlíku ze správných poloh, což je způsobeno vystavením vysoké teplotě. Růžové kameny jsou populárnější než ty purpurové, oranžové, hnědavé či šedavé.

Oranžová barva

Oranžovou barvu vyvolává přítomnost dusíku v krystalové mřížce.

Fialová barva

Původ zabarvení ve fialových a purpurových diamantech není dosud znám.

Modrá barva

Rovněž modré diamanty nejsou zrovna běžné. Zpravidla obsahují odstíny šedé, proto se velice zřídka objeví kámen stejně syté barvy, jakou mívá modrý safír. Modrou barvu způsobuje bor – čím více tohoto prvku, tím výraznější modrá.

Zelená barva

Zelené diamanty obvykle charakterizuje světlý tón a nízká sytost. Jejich barvu tlumívají šedé a hnědé prvky. Odstínem zpravidla spadají do kategorie nažloutle zelených kamenů. U většiny z nich bývá zbarvený pouze povrch, barva zřídkakdy proniká celým diamantem. Proto špičkoví brusiči nechávají tenkou vrstvu zeleného zabarvení, takže kámen vypadá zelenější, než ve skutečnosti je. Zelené diamanty vznikají při vystavení přírodní radiaci.

Hnědá barva

Hnědé diamanty, jejichž barvu způsobuje narušení struktury krystalové mřížky, jsou nejčastější a jako takové byly jako první používány ve šperkařství. Už ve 2. století je Římané zasazovali do prstenů. Později se používaly spíše v průmyslu, dokud jim popularitu nevrátili majitelé dolu Argyle. Ti je propagovali pod chytlavými názvy jako „Koňak“ a opět tak k nim přitáhli pozornost. Dnes hnědé diamanty zdobí spoustu šperků střední cenové kategorie. Zákazníci si je oblíbili ve středních až tmavých tónech, s hřejivým nazlátlým či načervenalým nádechem. Hnědé diamanty se obecně vyznačují jemným zabarvením do zelené, žluté, oranžové nebo červené.

Žlutá barva

Druhou nejrozšířenější barvou je žlutá. Žluté diamanty prodejci občas označují jako „kanárkové“. Ačkoliv to není správný hodnoticí termín, používá se při popisu těchto kamenů poměrně často. Žluté zbarvení způsobuje přítomnost dusíku.

Černá barva

Černé diamanty stály na okraji zájmu do konce 90. let 20. století. Až tehdy je designéři vzali na milost a začali je používat jako skvělý kontrast k malým klasickým diamantům v pavé zasazení.

Bílá barva

Existují rovněž bílé fancy diamanty, které mívají mléčně bílou barvu. Někdy jsou broušeny tak, aby zářily krásnými opalizujícími odlesky.

Šedá barva

Ve výčtu nesmí chybět šedé diamanty, které obsahují velké množství vodíku, jenž pravděpodobně způsobuje jejich zabarvení.

Proč vůbec barevné diamanty kupovat?

Jistě si kladete otázku, proč se pouštět do koupě barevných diamantů. V následujících řádcích se vám na ni pokusíme odpovědět. Ale krátce řečeno, buďte jedineční, nebojte se odlišit. Vždyť bezbarvých diamantů je spousta, kdežto těch barevných poskrovnu.

1. Vyberte si barvu podle svého vkusu a chuti. Vždyť na rozdíl od bezbarvých diamantů existují přírodní barevné kameny ve více než 300 barvách, odstínech a nuancích. Diamant si můžete nechat vybrousit do jakéhokoliv tvaru, ale někdy skvěle vypadá i surový kámen zasazený do šperku bez speciální úpravy. Každý přírodní barevný diamant je stejně unikátní jako vy.
2. Je to TEN diamant. Dokonce i členové královských rodin a hollywoodské hvězdy podlehli jejich kouzlu – Carla Bruni-Sarkozy, Victoria Beckham nebo Portia de Rossi nosí prsteny s růžovými diamanty. V posledních sezónách si čokoládově, žlutě a černě zbarvené přírodní kameny našly cestu do módních domů, jako je Louis Vuitton, Dior a Alexander McQueen, a objevily se v haute couture kolekcích. Navíc to není tak dávno, co byly na červeném koberci spatřeny Cate Blanchett a Jessica Simpson ozdobené šperky s diamanty v odstínu šampaňského.
3. Barevný diamant se najde pro každou peněženku. Jejich cena totiž různě variuje, v závislosti na odstínu, tónu a sytosti.
4. Barevný diamant je sběratelský kousek. Zdroje těch opravdu kvalitních nejsou bezedné: jediný důl produkující čistě modré kameny vyschl, australský Argyle se zase chystá těžbu růžových diamantů ukončit v roce 2018. V přírodě nejvzácnější odstíny červené a zelené se řadí k nejoblíbenějším sběratelským úlovkům. Přírodní barevné diamanty se objevují i v nečekaných barevných odstínech a kombinacích, některé se mění jako chameleoni, jiné jsou opravdu dvoubarevné. Žádný sběratel nedokáže odolat skutečnosti, že každý fancy diamant je jedinečný zázrak přírody.
5. Investice. Už přes 20 let hodnota přírodních barevných diamantů stoupá. Například cena růžových kamenů z dolu Argyle za posledních 25 let vzrostla více než 100x.
Barevné diamanty
Barevné diamanty, které si můžete osadit do šperků

Všechny šperky s barevnými diamanty, které najdete v naší nabídce, obsahují kameny, jejichž barva byla upravena v laboratoři pomocí speciálních technologií za vysokého tlaku a teploty (HPHT - high pressure, high temperature). Nejedná se tedy o přírodní fancy diamanty. Jejich cena by byla několikanásobně vyšší. Všechny potřebné informace o parametrech a vlastnostech každého kamene najdete v detailním popise šperku. Pokud byste si nebyli něčím jistí, neváhejte se nás obrátit, rádi vám vše vysvětlíme a ověříme správnost uvedených údajů. V případě, že máte zájem o koupi přírodního barevného diamantu, kontaktujte nás. Na základě vašich požadavků vám zašleme speciální nabídku GIA certifikovaných diamantů a pomůžeme vám najít ten nejlepší kámen, který bude přesně podle vašich představ.

Pevně věříme, že jsme vám pomohli alespoň trochu proniknout do blyštivých tajemství barevných diamantů. Že jste u nás našli odpovědi na otázky, které si před koupí šperku kladete. Že jsme vás zaujali a přesvědčili, že klenot s drahým fancy kamenem je tím pravým, co hledáte. Ať už chcete udělat radost sobě, nebo obdarovat někoho blízkého, barevným diamantem nikdy neurazíte a odstín můžete vybírat podle své oblíbené barvy. Vždyť kdyby nám v životě chyběly barvy, byl by příliš šedý a smutný, že? A pokud vás tyto kameny uchvátily a nemáte stále dost, na závěr jsme si pro vás připravili ještě pár zajímavostí.

Zajímavosti

1. Nejznámější černý diamant je Černý Orlov o váze 67,50 ct a pojmenovaný po ruské princezně Nadie Vyegin-Orlov. Váže se k němu řada pověstí.
2. Červené diamanty jsou tak vzácné, že pouze hrstka vytěžených kamenů potvrzuje jejich existenci.
3. Už méně než jeden atom boru na milion atomů uhlíku dokáže diamant zbarvit do nádherné modré.
4. Barevnými diamanty prosluly doly v Austrálii, Jižní Africe a Indii. Ale mezi země, kde se tyto kameny těží, se řadí i Brazílie, Venezuela a Guyana.
5. Pouze jeden z 10 000 diamantů se může pyšnit přírodní fancy barvou.
6. Nejznámějším kamenem je šedomodrý diamant Hope (Naděje) s hmotností 45,52 ct.
7. Modrý diamant Blue Moon of Josephine (Josefínin měsíční kámen) o váze 12,03 ct je vůbec nejdražším vydraženým drahým kamenem. Prodal se za 48,5 milionu dolarů.
8. V prosinci 2009 prodala hongkongská pobočka aukční síně Christie’s 5ct zářivě růžový diamant za 10,7 milionu dolarů. Přesáhla tak dosud nejvyšší hodnotu vzácného růžového kamene, navíc 2,1 milionu dolarů za 1 ct dosud nebylo překonáno.
9. V listopadu 2011 trhl cenový rekord šedý diamant Silvermist o váze 10,67 ct. Navrhovaná vydražovací cena (120 000 až 200 000 dolarů) přesáhla očekávání více než 6x (kámen se prodal za 1,19 milionu dolarů).
10. Červené diamanty jsou neskutečně vzácné. Největším známým červeným diamantem je kámen Moussaieff Red Diamond, jehož váha je 5,11 karátu a cení se na 20 miliónů dolarů.


Zdroj: gia.edu, langerman-diamonds.com, dicholding.com, novel-collection.com, pricescope.com