Diamant: význam a symbolika

Symboly mluvily k lidem od nejstarších dob. Už dávné kultury věděly, jak nahlížet na přírodu jako na zrcadlo vnitřních procesů, které jsou zpravidla neviditelné. To bylo důležité hlavně kvůli nutnosti syntetizovat různé aspekty lidství a přírody. Zvířata, rostliny, drahokamy, prvky a symboly stvořené lidmi byly využívány jako nositelé významu i mimo zřetelné formy. Více než jednou lze objevit paralely mezi různými kulturami, které od sebe dělí nejen geografická vzdálenost, ale i propast času. Jazyk symbolů je dodnes nejbohatším jazykem stvořeným člověkem a nepřestává nás na různých úrovních ovlivňovat.

Diamant – drahokam i jednoduchý prvek

Co je to vlastně diamant? Drahý kámen zasazený unikátním způsobem do šperku? Jedinečná látka s osobitými fyzikálními vlastnostmi a chemickým složením? Hodnotné zboží, které se obchoduje na světových trzích, přesouvá se z rukou obchodníků, do rukou brusičů, zlatníků a vzrušených zákazníků? Jaké další významy v sobě diamant skrývá?

Diamant je čistý uhlík. Rodí se v zemském nitru – v hloubce okolo 150-250 km pod povrchem a za velice vysokých teplot pohybujících se kolem 1 000-2 000 °C. V přírodě nalezený kámen na první pohled nepřipomíná nádherný diamant. Aby získal svůj lesk, musí projít komplikovaným procesem broušení, čištění a leštění.

Drahý kámen odpovídá dubnovým zrozencům a těm, kdo se narodili ve znamení Lva či Býka. Jeho tvrdost a pevnost odráží jejich nezlomnou vůli a tvrdohlavost. Dodává jim vytrvalost a chrání je před namyšleností. Nabízí jim čistotu a krásu duše.

Diamant je ideálním kamenem k 60. výročí sňatku. Nese v sobě všechny vlastnosti, kterými vynikají partneři, kteří spolu dokázali zůstat více než půl století.

 • Zásnubní prsten s lab-grown diamanty Xela
  Zásnubní prsten s lab-grown diamanty Xela
 • Zásnubní prsten s oval diamantem Frost
  Zásnubní prsten s oval diamantem Frost
 • Zásnubní prsten s 0.44ct IGI certifikovaným žlutým lab-grown diamantem Olha
  Zásnubní prsten s 0.44ct IGI certifikovaným žlutým lab-grown diamantem Olha
 • Zlatý prsten s opálem a diamanty Ammiel
  Zlatý prsten s opálem a diamanty Ammiel
 • Platinový eternity prsten s 1.25mm diamanty Adva
  Platinový eternity prsten s 1.25mm diamanty Adva

Trocha mytologie a historie

Řekové pokládali diamanty za slzy bohů, kdežto Římané v nich viděli střípky hvězd spadlých na zem. Celá řada zaniklých kultur těmto drahým kamenům připisovala božské či mystické vlastnosti, které by vysvětlovaly jejich zvláštní krásu a brilanci. Hinduisté například používali diamanty jako oči náboženských soch. Kameny považovali za dary přímo od bohů, a proto se o ně tak pečlivě starali. Západní kultury v diamantech zas vidí tradiční symbol nebojácnosti a morálních kvalit.

K porozumění historii diamantu potřebujeme pochopit i význam jeho jména, neboť už v něm se skrývá silný symbolismus. Název nejtvrdšího nerostu v sanskrtu zní „dyu“, což znamená lesklá a jasná věc, jež představuje moudrost a světlo. Podle některých historiků znali diamanty v Indii už v 19. století př. n. l. a odtud se prý tyto nádherné kameny dostaly do zbytku světa. V Řecku se traduje příběh, že to byl Alexandr Veliký, kdo narazil v nížině kolem Indu na první naleziště.

Původ západního označení pro diamant lze hledat v řeckém „adamas“, což v překladu znamená „ten, koho si nelze podmanit“ nebo „ten, jenž je bez vady a nezničitelný“. Výraz „adamas“ se v průběhu času změnil v „adamant“ či „diamante“, a odtud už je to k diamantu jenom krůček.

Diamanty se staly předmětem snů lidí, kteří touží po štěstí a majetku. V očích mnohých odpovídají definici dokonalosti. Králové je nosili jako symbol moci, odvahy a bohatství.

Diamant – symbol věčné lásky

Lidé po celá staletí znali diamanty jako univerzální symbol věčné lásky a závazku. Tradice vychází z řecké víry v to, že bůh touhy, zamilovanosti a erotické lásky Amor vlastnil šípy s diamantovými špičkami, jejichž pomocí spojoval srdce a inspiroval lidi k romantické lásce. Řekové rovněž přišli s tím, že oheň hrající v nitru diamantu reflektuje plamen lásky.

V 2. polovině 15. století se poprvé diamant objevil na zásnubním prstenu. Arcivévoda Maxmilián daroval diamantový prsten Marii Burgundské. Svým romantickým činem ovlivnil vyšší společenské vrstvy své doby. Následujících 400 let však byly prstýnky s diamantem omezeny pouze na ty, kteří si mohli něco tak drahého dovolit. Teprve objev diamantových dolů v Jižní Africe vedl ke zvýšení dostupnosti a prodeje v Evropě i Spojených státech. Od té doby se stalo obyčejem používat tyto nádherné kameny nejen jako ústřední prvek zásnubních prstenů, ale také jako perfektní dárek pro každou ženu. Dnes až 78 % prstýnků, jimiž se muži snaží naklonit si štěstěnu při žádosti o ruku, zdobí diamant – romantický symbol pravé lásky a věčnosti. Jak říká slavný slogan známé těžařské firmy De Beers: „Diamant je navždy.“

Diamant – symbol pravé identity

Domorodí Američané považují diamanty za symbol motýla, který indiánské kultury identifikují jako znak nesmrtelnosti. Motýli migrují podle specifických vzorců a cestují stovky kilometrů, aby se vrátili domů. V domorodé ideologii se na tento půvabný hmyz nahlíží jako na velmi silný symbol. Jejich cesta domů se interpretuje jako cesta duše na správné místo.

Jako lidé vstupujeme do světa, jímž se bez zastávky řítíme ke smrti bez hlubšího náhledu na naši existenci. Motýl a s ním i diamant slouží jako připomínka důležitosti hledat naši pravou identitu a tu správnou cestu každého z nás. Zanecháváme za sebou dědictví a nesmrtelnou stopu, a to především když se jedná o přírodu.

Spolu s nesmrtelností a bytím upřímní sami k sobě v sobě diamant nese poselství znovuzrození, obrození a proměny. To nás nutí neustále se snažit, abychom lépe poznali sami sebe a abychom se zbavili minulých zábran a pošetilosti. Diamanty nám umožňují hledat pravdu a vlastním úsilím se zlepšovat. V indiánské perspektivě diamant mimo jiné symbolizuje svobodu, rovnost, jednotu a věčnost.

 • Diamantové kruhové náušnice Yvon
  Diamantové kruhové náušnice Yvon
 • Jednoduché diamantové náušnice Dommila
  Jednoduché diamantové náušnice Dommila
 • Stříbrné decentní náušnice s lab-grown diamanty Parks
  Stříbrné decentní náušnice s lab-grown diamanty Parks
 • Luxusní náušnice s GIA certifikovanými diamanty Rochi
  Luxusní náušnice s GIA certifikovanými diamanty Rochi
 • Zlaté náušnice ve tvaru srdce s diamanty Stella
  Zlaté náušnice ve tvaru srdce s diamanty Stella

Diamant – symbol země, ohně, vody a vzduchu

Alchymisté viděli v diamantech především způsob lámání světla a jako takový pro ně představoval cestu duše za vyšším porozuměním. Cílem lidstva je kráčet stezkou, na níž naše duše zazáří stejně jasně jako tento vzácný kámen. Vybroušené úhly a fasety odkazují na nepředvídatelná zákoutí labyrintu. Pokud se vydáme životem s čistým srdcem a pokud si na své pouti budeme vědomi toho, že vše se nám vrátí jako bumerang, naplníme svůj osud.

Symbol diamantu je poskládaný z trojúhelníků, jež lze různě variovat a objevovat další a další kulturní významy. Astrologický symbol země tvoří čtyři trojúhelníky odkazující na rytmus přírodního cyklu a každý z nich představuje jeden ze živlů: zemi, oheň, vodu a vzduch. Kořeny zemské magie tkví v představě, že vše se rodí ze země a že vše naplňuje její energie. Diamant symbolizuje harmonii, stabilitu a jednotu všech věcí – reprezentuje základní prvek svornosti a zdraví.

Alchymisté považovali trojúhelník diamantu za stavební kámen veškeré hmoty. Vše, co vidíme, se skládá z tohoto tvaru. Stejně tak diamant tvoří uhlík, který je základem všeho živočišného.

Diamant – symbol pořádku, čistoty a trvalosti

Řecký filozof Pythagoras učí, že lidská moudrost se skrývá ve schopnosti poznat pravé morální hodnoty a ve správném pořadí je vložit do hmoty. Podobně uhlík začíná jako obyčejný grafit a při správném postupu se proměňuje v diamant. Hlavní rozdíl mezi grafitem a drahokamem tkví ve vnitřním uspořádání a organizaci. Z toho lze odvodit, že diamanty jsou vlastně správně složené molekuly uhlíku. Každý brusič tak ví, že aby kámen zazářil, musí nejprve najít ideální tvar a opracovat surovou hmotu. Člověk hledající drahokam života by měl zůstat ve spojení se svým okolím a proměňovat ho v harmonické místo. Prostředí umožňuje vyniknout vnitřní kvalitě. Špinavá nádoba nikdy neobsahuje čirou a čistou vodu. Krystal diamantu svým uspořádáním odráží kosmický princip „jak nahoře, tak dole“, zobrazující jednotu v přírodě.

V buddhistické tradici diamant symbolizuje vývoj lidské bytosti. Proces očištění. Proces transmutace a změny, jež činí člověka lepším. Podobně diamant začíná jako černá hmota, která se přetváří v průsvitný kámen. Speciální struktura diamantu nechává bílé světlo nerostem procházet, láme ho a ukazuje celé spektrum duhy. Stejným způsobem člověk při rozšiřování svého vědomí a vnímání kráčí z temnoty, která pohlcuje všechno světlo, k jasu, jenž se proměňuje v klasické světlo.

Pevnost a odolnost diamantu symbolizuje trvalou a neměnnou podstatu přírody: věčné archetypy, nesmrtelné ctnosti a nekonečné cesty, které navždy zůstanou těmi pravými stezkami, po nichž by měli lidé kráčet. Diamanty existují v zemských hlubinách a v meteoritech, jež nás vedou k porozumění vývoji vesmíru. Trvalost diamantu charakterizuje jeho výjimečná schopnost vytrvat i ve velmi vysokých teplotách a odolat kyselinám i korozi. Malinký diamant v elektrickém obvodu zaručuje, že se obvod nikdy nepřehřeje a nepřestane fungovat.

 • Diamantové srdíčko ze zlata Tanish
  Diamantové srdíčko ze zlata Tanish
 • Minimalistický přívěsek s diamantem Tilda
  Minimalistický přívěsek s diamantem Tilda
 • Zlatý obdélníkový přívěsek s diamantem a gravírem Mays
  Zlatý obdélníkový přívěsek s diamantem a gravírem Mays
 • Náhrdelník se třemi lab-grown diamanty Sharma
  Náhrdelník se třemi lab-grown diamanty Sharma
 • Květ života v přívěsku s diamanty Abelly
  Květ života v přívěsku s diamanty Abelly

Diamant – symbol osvícení a pravdy

Dva diamanty v briliantovém brusu spojené špičkami k sobě evokují přesýpací hodiny – symbol osvícení a konečné pravdy. Pro staré severské kultury představuje tento znak svítání. Schematický náčrt v podobě dvou trojúhelníků je vlastně jednou z run, jež znamená průlom a reprezentuje dosažení smyslu života: osvícení, spokojenost a boží pravdu. Tedy především to, po čem každý hledající nejvíce touží. Někteří v takto zobrazeném symbolu vidí i probuzení, náhled pod povrch věcí, vysvětlení všehomíra, probuzení vnitřního já, otevřené podvědomí, zjevení božích pravd, nové začátky a hlubší spojení s mystičnem.

Magické diamanty

Diamant je drahý kámen nejen z hlediska hodnoty, ale také jako metafora magie života. Jeho zářící světlo nám dává důkaz naší vnitřní vůle, která nám pomáhá dosáhnout našich vrcholů. Podle některých filozofických teorií západu a východu se člověk může sám změnit a zdůraznit své vysoké kvality a krásu. To diamant nám připomíná, že jsou i takovéto zázraky, i když ne zázraky ve smyslu něčeho nadpřirozeného. Jsou to zázraky života samotného.

V duchovním životě se často ocitáme obklopeni hustou “mlhou", která nám brání vidět svět jasně. Odvoláním se k pochopení tajuplných významů diamantové symboliky si otevíráme cestu nahlížet na věci bez klapek na očích. Snáze se nám daří činit obtížná rozhodnutí a dešifrovat zapeklité úkoly. Správnou cestu může každý z nás spatřit v jiné fasetě broušeného drahého kamene.

Zajímavosti:

 1. Nejvyšší židovští kněží nosili při obřadech v chrámu diamant jako jeden z hoshen kamenů.
 2. Lidé ve starověku si mysleli, že diamanty mají větší sílu než všechny ostatní drahokamy a že člověka opravdu silně ovlivňují jak spirituálně, tak fyzicky. Diamant jako symbol čistoty a nevinnosti působil jako ochrana před zlem.
 3. Římané věřili, že diamanty chrání před šílenstvím. Starověcí astrologové se domnívali, že diamanty ovlivňují především lidi narozené v době vlády Marsu – těm pomáhal v duševní koncentraci a posílení loajality.
 4. Diamant se vždy považoval za kámen posilující odvahu, harmonii a lásku především u těch, kdo ho nosili vlevo. Věřilo se totiž, že síla diamantu roste směrem k severu, který je po levé ruce, když se člověk postaví čelem k východu, straně vycházejícího slunce.
 5. Diamant se pokládal za univerzální medicínu, ochranu před zlem a strachem a považoval se za nositele vítězství. Pomáhal kontrolovat touhy a fantazii.
 6. Mnoho kultur vnímá diamant jako symbol evoluce.
 7. Slavná italská rodina Medicejských má ve svém znaku diamant, který má symbolizovat věčnou boží lásku.

Newsletter

Kromě článků nabízíme i spoustu akcí, slev a soutěží.

Chcete o nich vědět jako první? Stačí se přihlásit k našemu newsletteru.

Emailovou adresu jste nezadali správně.

Musíte souhlasit se s podmínkami.

Témata, o kterých píšeme

 • Číst toto téma

  Vše o špercích

 • Číst toto téma

  Lifestyle

 • Číst toto téma

  Zásnuby

 • Číst toto téma

  Svatba

 • Číst toto téma

  Jak na dárky