Znamení lva (23. 7. – 22. 8.)

Vůdčí a nebojácný Lev se úspěšně žene vpřed. Jeho štědrost rozvíjí ohnivý rubín, směr mu zas ukazuje nezničitelný diamant.

Znamení lva

Silné stránky

Lev, král zvěrokruhu, naturelem evokuje výrazného představitele zvířecí říše: v chování i vyjadřování je silný, odvážný, statečný a důstojný. Lev ohromuje svou srdečností, majestátem a charismatem. V každé oblasti života z něj vyzařuje tvůrčí přístup. Nechybí mu sebedůvěra, ambice, inteligence a pozitivní myšlení. Vzhledem k jeho přirozené autoritě ho nelze v místnosti plné lidí přehlédnout. Ohnivé znamení se jen tak něčeho nezalekne a s entuziasmem sobě vlastním se pouští i do nesplnitelných úkolů. Svým přístupem umí Lev strhnout i ostatní, neboť nepostrádá schopnost nahlížet na projekt v jeho komplexnosti. Zároveň se nikdy nevzdává, a proto dokáže proměnit neúspěch v odrazový můstek k lepším výsledkům. Něžnému a milujícímu Lvu nechybí velkorysost, cílevědomost a energie.

 • sebejistota
 • ambice
 • velkorysost
 • loajalita
 • podpora

Slabé stránky

Lev si je vědom své síly a vlivu a zná svoji cenu, proto působí až arogantně. Posedlost vůdčími schopnostmi ho vede až k bezohlednosti a opomíjení ostatních. Jeho agresivita přerůstá snesitelnou míru a ztěžuje jednání s ním. Po dosažení velkého množství úspěchů leniví a vyvolává spory a problémy. Nepovšimnuta nezůstává ani jeho tvrdohlavost, která ústí ze Lvovy pevnosti a dominance. Jako velice hrdé znamení se vyznačuje určitou posedlostí sebou sama a vlastní sebestředností zaplavuje okolí. I přes svoji štědrost je Lev v partnerství majetnický a přehnaně náročný. Pokud někdo neocení jeho práci, nevšimne si jeho úspěchu či ho dostatečně neobdivuje, pociťuje křivdu a špatně na takového situace reaguje.

 • domýšlivost
 • panovačnost
 • melodrama
 • tvrdohlavost
 • ješitnost

Hlavní drahokamy

Rubín

Vášeň rudého rubínu rozvíjí Lvovu schopnost milovat v celé její šíři. Obyčejnou přitažlivost a sexualitu povyšuje na pravou a hlubokou lásku a umožňuje mu přístup k pramenům univerzální lásky a moci. Rovněž mu pomáhá včlenit tento cit do jeho jednání a zvýšit jeho ochotu usilovat celou svou bytostí o blaho bližních a uskutečnění duchovních cílů, čímž tlumí jeho výraznou dominanci a přesvědčení o vlastní pravdě.

Ohnivý rubín posiluje Lvovu motivaci k velkým činům a k dotahování úkolů do konce a dodává mu tolik důležitou vitalitu. Zároveň krotí jeho pýchu a ješitnost a podněcuje jeho štědrost a společenskost.


Diamant

Odolný a nezničitelný diamant nutí Lva svým uchvacujícím leskem k touze a snaze se mu vyrovnat. Svým vlivem mu ukazuje jeho vlastní cestu ke světlu a odpoutává ho z omezujícího područí mínění ostatních. Stojí po jeho boku při procházení nezbytnými očistnými procesy a zprostředkovává mu jistotu, že opravdová moc spočívá v pomáhání druhým. Diamant vede ohnivé znamení k souladu s vůlí vyšších sil a mocí stvořitele. Lev tak má možnost uskutečnit svá nejhlubší přání a šanci vložit svoji energii a nezdolnost do úsilí o blaho druhých.

Nejtvrdší nerost nabízí ohnivému znamení vytrvalost a chrání ho před vlastním přebujelým egem. Odstraňuje mu z cesty překážky způsobené vlastní domýšlivostí a otevírá mu cestu k radosti a štěstí.

Další drahokamy

Lev s pomocí jantaru dokáže uspět, neboť zlatavý kámen ho podporuje při prosazování plánů a seberealizaci. Rovněž žlutě zbarvený citrín mu daruje sebevědomí a pomáhá mu se postavit i životním zkušenostem, které by v něm jinak vyvolávaly nejistotu a sebepodceňování. Rudý granát posiluje Lvovu odvahu a sílu vůle, zajišťuje mu úspěch v podnikání a jeho sexuální energii proměňuje v tvořivost. Topaz zvyšuje jeho velkorysost, šlechetnost a kreativitu a vede ohnivé znamení k poznání, že radost a štěstí získá v nalezení sebe sama. Zábrany, které Lvovi stojí v cestě za dokonalostí, uvolňuje čistý křišťál. Onyx zas podporuje jeho vytrvalost a schopnost chytit vlastní osud pevně do rukou. Lapis lazuli učí arogantního Lva tak důležitému naslouchání druhým. Šperky s olivínem kladně ovlivňují jeho sklony k lenivosti a léčí neústupností a majetnictvím pošramocené vztahy. Vždy originální opál podporuje Lvovu tvořivost a pomáhá mu bezpečně zkoumat jeho nitro. Neobvyklý danburit mu usnadňuje zvládání zásadních změn a přináší trpělivost s ostatními. Proměnlivý alexandrit zvyšuje jeho sebedůvěru a schopnost zažívat radost a štěstí. Naproti tomu tygří oko Lvovi zprostředkovává pružnou mysl a otevřenost – umožňuje mu rozpoznat vlastní chyby a nahlédnout do sebe.

 • Datum

  23. 7. – 22. 8.

 • Živel

  Oheň

 • Planeta

  Slunce

 • Drahokamy

  Rubín a diamant

 • Barva

  Žlutá, zlatá