Znamení berana (21. 3. – 20. 4.)

Z rozených vůdců ve znamení Berana sálá energie a nepředvídatelná impulzivnost. Diamant a rubín patří k dokonalým kamenům podtrhujícím silné stránky znamení.

Znamení berana

Silné stránky

Z Berana tryská neuvěřitelné množství energie. Neustále hledá rychlost a akci. Vzhledem ke své touze být první je i velice ambiciózní. Dokáže ocenit ostatní a nebojí se bojovat za ty, jimž podle jeho názoru ukřivdili. Je známý svou silou a odvahou a vrozené vůdcovství ho přirozeně staví do čela ostatních. Beran se nebojí naplno vkročit tam, kam ani slunce nezasvítí. Nedokáže být chvíli v klidu a jeho energie a vitalita neznají hranice. Průkopnický přístup k věcem a až dětská upřímnost ho vedou k přesvědčení, že vše zvládne. Vysoká inteligence a břitký smysl pro humor podporují jeho podnikavost – raději vše sám zkouší a dělá to na vlastní pěst.

 • nezávislost
 • štědrost
 • entuziasmus
 • optimismus
 • kuráž

Slabé stránky

I pozitivní povahové stránky dokáže Beran proměnit v negativní, když se mu věci vymknou z rukou. Jako ohnivé znamení zbožňuje rychlost a bezhlavě se do všeho vrhá. Snaží se stihnout a zorganizovat příliš mnoho věcí najednou a kvůli vlastní netrpělivosti si vybíjí svoji frustraci na ostatních. Převažující charakteristické vlastnosti jako egoismus, domýšlivost, žárlivost a impulzivnost často pracují proti němu. Podobně jako novorozená dítka se soustředí především na sebe a své potřeby a touhy. Zároveň si myslí, že vše umí nejlépe a že vše zvládne lépe než ostatní. Beran jde do věcí bez rozmyslu a tluče hlavou do zdi nezávisle na výsledku svého úsilí. Extrémní zbrklost dokáže způsobit Beranův pád.

 • náladovost
 • netrpělivost
 • sobectví
 • vznětlivost
 • odsuzovačnost

Hlavní drahokamy

Diamant

Jedinečné vlastnosti diamantu významně ovlivňují pozitivní i negativní rysy Beranovy osobnosti a inspirují ho k nejvyšší dokonalosti. Kámen harmonizuje srdce, vůli a mysl a zaměřuje energii správným směrem. Na duchovní úrovni diamant pomáhá Beranovi překonat jeho vnitřní dualismus a otevírá mu oči. Rovněž ho neušetří před uznáním vlastních stinných stránek, protože dokáže-li je sám zpracovat a čelit jim, dovede ho diamant k nadosobní čistotě.

Diamant posiluje vztahy, vnitřní já a sebedůvěru. Vede k vyrovnanému životu a ústí ve schopnost přijímat ve správný čas správná rozhodnutí. Do mezilidských i pracovních vztahů vnáší rovnováhu a minimalizuje chaos a zmatek. Do života vnáší hojnost: ať už bohatství, slávu nebo společenskou prestiž.

Rubín

Rubín umí v srdci rozžehnout jiskru, a tak potlačuje sobectví a sebestřednost. Berana směřuje k očištění, zušlechťuje jeho pohnutky a posiluje jeho inspiraci a tvořivost. Rudý kámen pomáhá lidské mysli najít cestu k novým horizontům a novým možnostem. Znamená nový start, proto podporuje Beranovu zvídavost a dobrodružnost.

V Beranovi vzbuzuje vitalitu a posiluje jeho charakter. Pozitivně ovlivňuje jeho život, kariéru i vztahy k ostatním lidem. Dokáže zlepšit akademické i profesní schopnosti a odvaze dodává zdravý rozměr. Beranovi vlévá do žil energii, jež mu pomáhá zpomalit a soustředit se na úkoly, takže všemi povinnostmi prochází s větší lehkostí. Přináší do života úspěch a podporuje vrozenou štědrost.

Další drahokamy

Beranovou barvou je červená, proto ho pozitivně ovlivňují především šarlatově a rudě zbarvené kameny. Vínový granát dodává životní energii a podněcuje k činorodosti. Nebrání nadšení ani představivosti a pozitivně působí na vůli a sebedůvěru. Posiluje odvahu, výdrž a sílu. Oranžovočervený karneol v barvě ohně podporuje vitalitu, tlumí hněv a vzbuzuje chuť do života. Sladce zbarvený růženín dává sílu odpouštět a podporuje flexibilitu, které se zarytému Beranovi nedostávají. Různobarevný turmalín oplývá důležitými vlastnostmi: učí trpělivosti a toleranci, jeho rudá variace navíc Beranovi umožňuje smířit se s jeho slabými stránkami. Korál zas přináší potřebný vnitřní mír a pochopení pro druhé. Magický heliotrop zklidňuje a omezuje netrpělivost, jež Beranovi v žilách divoce koluje. Podobnými vlastnostmi vyniká i ametyst, který je vhodným drahokamem ohnivého znamení. Malachit pohlcuje negativní energii a tiší nervovou soustavu. Žlutavý citrín podněcuje kreativní myšlení, nadhled a emoční vyrovnanost. Nádherný pableskující opál nadchne svým pozitivním vlivem na vyjadřovací schopnosti, zatímco modravý chalcedon přináší citovou stabilitu. Výjimečný quartz dokáže zrcadlit Beranovu unikátní duši.

 • Datum

  21. 3. – 20. 4.

 • Živel

  Oheň

 • Planeta

  Mars

 • Drahokamy

  Diamant a rubín

 • Barva

  Červená