Znamení kozoroha (22. 12. – 20. 1.)

Tolerantní Kozoroh si jde odhodlaně a trpělivě za svým cílem. Granát ho činí flexibilním, kdežto ametyst mu pomáhá objevit duševní rovnováhu.

Znamení kozoroh

Silné stránky

Cílevědomý a neúnavný Kozoroh pohne horou, aby dosáhl toho, co si vytyčil. Nebojí se riskovat, zachovává si však ohleduplnost vůči ostatním. Každý svůj krok důkladně promýšlí a propočítává. Kozorohovi ve vztazích nechybí něha ani smysl pro humor a svého partnera opečovává. Výjimečného manžela či manželku z něj dělá nepřehlédnutelná tolerance a velká trpělivost. Kozoroh vyniká silou charakteru a odhodláním dotahovat úkoly do konce. Patří mezi pracovníky oddané svému povolání a jejich nadřízení se na ně mohou spolehnout, že práci odevzdají včas. Zemské znamení se nenechá odradit neúspěchem a snaží se dál, dokud nedosáhne očekávaného a vytouženého cíle.

 • praktičnost
 • věrnost
 • spolehlivost
 • odhodlanost
 • trpělivost

Slabé stránky

Zemské znamení všemu rozumí nejlépe, proto se nestaví dvakrát přátelsky k udělovaným instrukcím. Kozorohovi se nedostává kreativity, a proto často dogmaticky dodržuje ozkoušené postupy a inovací se bojí. Ve své rigidnosti působí neflexibilně. Dokáže být rovněž velmi sobecký a zřídka se pouští do něčeho, z čeho jemu samotnému neplyne užitek. Postrádá spontánnost, neboť vše musí mít přesně rozplánované. Vůči vůdčím osobnostem se staví podezíravě a raději stojí mimo hlavní proud. Ač se na první pohled zdá, že Kozoroh je velice klidný a vyrovnaný, hluboko v něm dříme nebezpečná sopka, která hrozí výbuchem. Na povrch vystupuje chladně, aby nikdo nemohl zranit jeho city. Vyniká i nezměrnou tvrdohlavostí.

 • autokratičnost
 • podezíravost
 • nedostatek představivosti
 • rezervovanost
 • nedůvěřivost

Hlavní drahokamy

Granát

Granát se rodí v různých odstínech, ale Kozoroha nejvíce ovlivňuje červená odrůda. Tato barva symbolizuje sílu, autoritu, královský majestát, významné postavení a pozici, kterou všichni obdivují – což odpovídá i výjimečné povaze znamení. Červené granáty v sobě nesou i solidaritu a jednotu, které představují stavební kameny pro Kozoroha, jenž často uvažuje, jak sjednotit své okolí, aby fungovalo jako dobře promazaný stroj. Drahokam nositeli přináší porozumění, shovívavost a pochopení ostatních, dokonce dokáže přitáhnout opravdovou lásku.

Velký význam má pro Kozoroha i schopnost granátu překonat zastaralé myšlenkové vzorce a strnulé způsoby jednání, čímž mu pomáhá vymanit se z jeho zatvrzelosti a neflexibility. Rozšiřuje mu vědomí a v krizových situacích mu nabízí různá východiska. Kámen samozřejmě dodává i víru v lepší budoucnost.


Ametyst

Nádherný, uzdravující a životu prospěšnýametyst Kozorohovi přináší do všedních dní optimismus a kapku mystiky. Podporuje jeho osobní růst a rozvoj jeho slabých stránek. S tímto drahokamem bude smích zemského znamení srdečnější a častější. Zároveň mu bude bližší duchovní rozměr lidské existence a lépe si užije sbírky poezie. Snáze porozumí nepostižitelným zážitkům. Do bytí praktického a materialistického tak vnáší nové úhly pohledu a rozšiřuje mu limitované obzory.

Ametyst v sobě nese umírněnost a zjemnění. Uklidňuje tak i Kozoroha, který občas podlehne svojí skryté exaltovanosti. Drahokam mu pomůže objevit duševní rovnováhu a příznivě působí na jeho vnitřní růst. Tlumí rozrušení a stres, buduje ochranu před negativními vlivy a stabilitu spolu s nezávislostí.

Další drahokamy

Vzácný diamant podporuje Kozorohovu schopnost soustředit se na podstatné, kdežto křišťál rozvíjí jeho nazírání do vlastního nitra a meditaci. Perla nejlépe v černé variaci mu umožňuje porozumět, že dokonalosti lze dosáhnout pouze smířením se sebou samým. Topaz mu dodává sílu a motivuje ho k realizaci i zdánlivě nemožných cílů. Rubín zas zvyšuje jeho schopnost koncentrace a prohlubuje mu i zážitky milostné. Podobnými účinky oplývá i tyrkys, který navíc podporuje tvořivost. Chalcedon jako kámen bratrství je i kamenem lásky a laskavosti. V labradoritu se ukrývá síla a vytrvalost, jež vedou Kozoroha k uskutečnění jeho plánů. Měsíční kámen tiší konflikty a neshody v partnerských vztazích. Ke kamenům vytrvalosti a pozitivního přístupu se řadí i onyx, zatímco opál podněcuje umělecké cítění, bezbřehou představivost a kreativitu, jež zemskému znamení chybí. Přátelství Kozorohovi prohlubuje jemný růženín. Achát dodává sílu a odvahu, kdežto kočičí oko a quartz přináší vyrovnanost a úspěch.

 • Datum

  22. 12. – 20. 1.

 • Živel

  Země

 • Planeta

  Saturn

 • Drahokamy

  Granát a ametyst

 • Barva

  Bílá, červená, modrá