Účinky světla na diamant

Lesk diamantu závisí na jeho schopnosti ohýbat pomalé a přímé světlo. Brus diamantu určuje, jak dobře je diamant schopný přesměrovat světlo zpět na svůj povrch. Světlo, které letí rychlostí cca 186 000 kilometrů za sekundu, je při přechodu diamantem redukováno na asi 77 000 kilometrů za sekundu.

Každý diamant má své vlastní jedinečné proporce, které přímo ovlivňují způsob, jakým světlo prochází diamantem a tabulí se odráží zpět. Právě to ovlivňuje brilanci (jiskru) diamantu a jeho krásu. Brus diamantu ve skutečnosti ovlivňuje jeho lesk víc než jeho barva a čistota. Když je diamant vybroušený příliš měkce, může světlo unikat jeho spodní částí, co způsobuje ztrátu brilance. Pokud je brus diamantu příliš hluboký, může se světlo šířit ze stran a to má vliv na ztrátu jeho jiskry. Diamant s patřičnými proporcemi umožňuje světlu procházet vnitřkem diamantu a odrážet se tabulí a korunou, čímž diamant získává maximální jiskru.

Odraz světla

Odraz světla

Světelný paprsek dopadne na povrch diamantu. Část světla vstoupí a část světla se odrazí zpět. Vydávání světla úhly koruny nazýváme bezprostřední reflexe.

Lom světla

Lom světla

Zbývající světlo vstoupí do diamantu a odráží se směrem ke středu diamantu. Světlo, které se odrazí od vnitřní stěny diamantu, nazýváme lom světla.

Rozptyl světla

Rozptyl světla

Paprsek světla pak vychází na povrch přes vrchol diamantu. Barevné spektrum je vidět, když světlo opustí diamant.