Stupně brusu

Brus je ovlivněn především harmonií mezi tabulí, procentní hloubkou, korunou a úhly pavilonu. Tato souhra způsobuje, že diamant světlo rozptyluje (špatný brus) nebo jej optimálně láme a odráží (výborný brus).


Tabule a procentní hloubka se vypočítává:

Hloubka
Procentuální hloubka: Čím vyšší číslo, tím hlubší kámen. Čím nižší číslo, tím mělčí kámen.
Tabulka
Tabule v procentech: Čím vyšší číslo, tím větší tabule vypadá. Čím nižší číslo, tím je tabule menší.

Tabule a procentuální hloubka ovlivňuje, jak světlo putuje do diamantu a jaký vliv to má na diamantový lesk. Pokud je brus příliš mělký, světlo uniká ven ze stran a diamant ztrácí brilanci. Pokud je brus příliš hluboký, světlo se ztrácí a diamant se jeví matný nebo tmavý.

Křivka brusu

GIA klasifikace brusu

Institut GIA vyvinul systém třídění, který bere v úvahu všechny důležité faktory za účelem dokonalých vědeckých posudků diamantového jiskření. Níže uvedená tabulka zobrazuje GIA klasifikační třídění týkající se brusu.

Ideální brus
Ideální brus

Diamantový brus označován jako excelentní nebo ideální nabízí největší jiskru, rozptyl světla a brilanci a diamanty s takovým brusem jsou považovány za diamanty nejvyšší kvality. Světlo pohybující se ideálním briliantem se odrazí téměř úplně zpět na vrchol kamene a při pohledu na diamant přináší dokonalý lesk.

Velmi dobrý brus
Velmi dobrý brus

Diamanty z kategorie velmi dobrý brus nabízejí mírně nižší brilanci a jiskření než diamanty ideálního brusu. Rozdíl mezi nimi je pouhým okem téměř k nerozeznání a diamanty označované velmi dobrým brusem nabízejí vynikající hodnotu za méně peněz než excelentní resp. ideální brilianty.

Dobrý brus
Dobrý brus

U diamantů  zařazených do kategorie dobrý brus obvykle část světla během reflexního procesu uniká. Mezi diamanty s dobrým brusem a velmi dobrým brusem je velmi malý rozdíl, přičemž dobré brusy jsou cenově dostupnější a nabízejí vynikající hodnotu pro ty, kteří netouží po diamantu s excelentním nebo velmi dobrým brusem.

Průměrný / slabý brus
Slabý brus

Světlo pohybující se mělkým brusem diamantu se ztrácí ze spodní části kamene a nedostatek světlohry způsobuje u mělkých briliantů snížení brilance a jiskry kamene. Světlo pohybující se přes diamant s hlubokým brusem po stranách uniká, což způsobuje, že větší část kamene, nebo dokonce kámen celý, působí tmavší. Špatnou jiskru a brilanci diamantů klasifikovaných průměrným nebo slabým brusem však často dokáží rozeznat jen profesionálové. Na druhé straně je tento brus cenově mnohem dostupnější.

Další aspekty ovlivňující brus

Symetrie

Když jsou fasety diamantu dobře vyvážené a sladěné, kámen má symetrii, která je rozhodující pro vytvoření optimální brilance a lesku. Chyby v symetrii zahrnují fasety, které nejsou správně zarovnány, jsou nesprávně tvarované nebo se nacházejí mimo střed tabule.

Symetrie

Poměr mezi korunou a úhlem pavilonu má také vliv na vzhled diamantu. Úhel pavilonu a hloubka musí být správně nastaveny tak, aby diamant zachytával a odrážel světlo optimálně. Mírně strmý úhel pavilonu může být doplněn o mělčí úhel koruny a naopak.

U diamantů s extrémně hlubokými pavilony se celá plocha tabule zdá být tmavší, což vytváří efekt známý jako „nailhead - diamantování", při kterém mezi tmavá místa probleskuje světlo a tím se snižuje celková brilance diamantu. Diamanty s více mělkými pavilony často produkují efekt „rybího oka", při kterém pod tabulí nacházíme světelný kruh, který je způsoben odrazem rundisty.

Leštění

Po vybroušení musí být každá fazeta leštěná. Proces může zanechat povrchové škrábance nebo různá jemná poškození, podobně jako po voskování auta. Pokud diamant nemá škrábance nebo obsahuje škrábance jen velmi malého rozsahu, lesk diamantu je dokonalé kvality. Škrábance, čáry, stopy po vypálení ohněm, které jsou vytvořeny nadměrným teplem, nebo drsná rundista snižují kvalitu leštění, což snižuje i celkovou klasifikaci brusu diamantu a tím i jeho hodnotu.