Anatomie diamantu

Jakmile jsou diamanty vybroušené a vyleštěné, mohou se všechny pochlubit určitou skupinou charakteristik, které se nejčastěji označují jako anatomie kamene. Zatímco jednotlivé proporce, úhly a umístění těchto prvků se u kamenů různého tvaru liší, jejich definice zůstává stejná.

Diamant tvoří dvě základní části: koruna (crown) a pavilon (pavillion). Ty lze rozdělit na menší prvky, jejichž rozměry a postavení ovlivňují, jakou brilanci a oheň bude vybroušený kámen mít. Kulatý briliant (round brilliant) zde uvádíme jako příklad, neboť ten jako jediný má určené všeobecně uznávané standardy brusu a jako jediný se od roku 2006 vzhledem k pokročilejším technologiím objevuje v certifikátech GIA. U ostatních tvarů kamenů (označovaných jako fancy) se kvalita brusu určuje především podle tabulky, procenta hloubky, lesku, symetrie a poměru délky ku šířce. GIA v tuto chvíli připravuje nový systém pro vizuální ocenění vzhledu těchto diamantů, který by se následně promítl i do osvědčení kvality.

Části diamantu

Části diamantu
 • Koruna (crown)
  Celá část diamantu umístěná nad rundistou. Tvoří ji tabulka, fazety tabulky, koruny a horní části rundisty.
 • Tabulka (table)
  Nejvýše položená plocha diamantu, která leží rovnoběžně s rovinou rundisty.
 • Fazety tabulky (star facets)
  Fazety, které přiléhají k tabulce a jsou zodpovědné za odrážení světla, které vstupuje do kamene, dolů do pavilonu a fazet spodní části rundisty.
 • Fazety koruny (bezel facets)
  Fazety ve tvaru kosočtverce, které leží mezi tabulkou a rundistou, jsou zodpovědné za odrážení světla, které vstupuje do kamene, dolů do pavilonu a fazet spodní části rundisty.
 • Fazety horní části rundisty (upper girdle facets)
  Fazety umístěné nejníže na koruně, přímo nad rundistou. Odpovídají za odrážení světla, které vstupuje do kamene, dolů do pavilonu a fazet spodní části rundisty.
 • Rundista (girdle)
  Vnější okraj diamantu, kde se střetává koruna s pavilonem. Může být broušená i hladká (více podrobností níže).
 • Pavilon (pavilion)
  Celá spodní část diamantu, která navazuje na rundistu. Tvoří ji fazety spodní části rundisty, fazety pavilonu a kaleta. Zpravidla tvoří většinu hmotnosti kamene.
 • Fazety spodní části rundisty (lower girdle facets)
  Fazety umístěné nejvýše na pavilonu, které přiléhají k rundistě. Zodpovídají za odrážení vstupujícího světla zpět korunou.
 • Fazety pavilonu (pavilion facets)
  Fazety, které přiléhají přímo ke kaletě a odráží vstupující světlo ven korunou.
 • Kaleta (culet)
  Nejmenší část na spodní straně pavilonu, která může vypadat jako špička nebo velmi malá fazeta rovnoběžná s tabulkou. Má zabránit ulomení nebo odření špičky kamene. Její rozměry ovlivňují vzhled diamantu a popisuje ji průměrná šířka. Podle GIA může být velmi široká (very large), široká (large), téměř široká (slightly large), střední (medium), malá (small), velmi malá (very small), nebo žádná (none). Pokud je kaleta téměř široká nebo širší, může jí unikat světlo a kámen nedosáhne takové brilance jako ten s menší kaletou. Velká kaleta občas připomíná inkluzi.

Parametry diamantu

Proporce diamantu

Parametry diamantu mají vliv na výsledný stupeň brusu a jsou zaznamenané v proporčním diagramu, který je součástí každého certifikátu.

 • Velikost tabulky (table size)
  Tabulka je horní vodorovná plocha. Její velikost se vyjadřuje v procentech jako šířka tabulky v mm ku průměru rundisty v mm. Procento tabulky se u vynikajícího brusu bude pohybovat mezi 52 a 62, je však důležité zvážit i další faktory.
 • Celková hloubka (total depth)
  Měří se od vrchu tabulky po kaletu a vyjadřuje se v milimetrech. Pro hodnocení proporcí diamantu je však důležité procento hloubky, které se rovná hloubce v mm ku průměru rundisty v mm.
 • Hloubka pavilonu (pavilion depth)
  Pavilon je spodní část diamantu, která zasahuje od dolního okraje rundisty ke kaletě. Při hodnocení kvality brusu se počítá procento hloubky pavilonu, které se rovná hloubce pavilonu v mm ku průměru rundisty v mm. Příliš mělký nebo hluboký pavilon nevhodně distribuuje světlo a dovoluje mu unikat bočními stranami. Dobře vybroušený kámen odrazí většinu světla ven přes korunu.
 • Úhel pavilonu (pavilion angle)
  Ovlivňuje jas diamantu. Představuje průměr úhlů, které svírají hlavní fazety pavilonu a rovina rundisty.
 • Hloubka koruny (crown height)
  Korunou se nazývá horní část diamantu, od svrchního okraje rundisty po tabulku. Pro účely hodnocení brusu se její hloubka udává v procentech jako výška koruny v mm ku průměru rundisty v mm a dokáže ovlivnit rozptyl světla a jiskru kamene.
 • Úhel koruny (crown angle)
  Jedná se o úhel, který vzniká v bodě styku hlavních fazet koruny s rovinou rundisty. Tento faktor silně působí na vzhled briliantu. Pokud je úhel v ideálním rozmezí, nabízí světlu skvělou možnost se rozptýlit, a navíc i vstoupit do kamene z různých směrů.
 • Délka fazety tabulky (star length)
  I tato veličina se udává v procentech a rovná se poměru délky fazetové tabulky v mm ku horizontální vzdálenosti mezi tabulkou a rundistou v mm. U dobře vybroušeného diamantu se pohybuje mezi 40 a 70 %.
 • Šířka rundisty (girdle thickness)
  Rundista odpovídá střední části kamene a tvoří ji úzká oblast oddělující korunu a pavilon. Šířka se popisuje jako rozmezí mezi nejužší a nejširší oblastí. Výrazná rundista není příliš žádoucí, neboť zbytečně přidává kameni hmotnost tam, kde na tom nejméně záleží (diamant vypadá menší). Příliš úzká zas připomíná ostří nože a je velice křehká, tudíž se snadno štěpí. Pro účely hodnocení se počítá procento šířky rundisty jako šířka rundisty v mm ku průměru rundisty v mm.
 • Délka fazet spodní části rundisty (lower girdle facet length)
  Tento poměr se vypočítává jako délka spodních fazet rundisty v mm ku horizontální vzdálenosti mezi rundistou a kaletou v mm. Definuje kontrast briliantu, jenž určuje brilanci kamene. U kvalitního brusu se pohybuje mezi 65 a 90 %. Diamanty s delšími spodními fazetami rundisty se vyznačují menší jiskrou.

Rundista

Rundista může být broušená (série drobných leštěných plošek vinoucích se po obvodu diamantu), nebroušená (jediný souvislý nebroušený povrch po obvodu kamene; již se nepoužívá) nebo leštěná (do hladka vyleštěný nebroušený povrch). Typ rundisty zpravidla nemá vliv na vzhled či cenu diamantu.

Určuje ji primárně její šířka. V různých místech obvodu se zpravidla mění a vymezuje se jako rozmezí nejužšího a nejširšího bodu (např. úzká–střední znamená, že rundista variuje od tenké v nejužším místě po střední v nejširším bodě). Za optimální šířku se pokládá úzká až téměř široká.

GIA užívá následující škálu:

Rundista

Rundista může diamant ovlivnit třemi důležitými způsoby:

 • Šířka rundisty ovlivňuje polohu okolních fazet a tím i brus. Přestože se její šířka započítává do celkového hodnocení kamene, může mít kvalitně vybroušený kámen skvělou brilanci, oheň i jiskru, i když se rundista nebude pohybovat na škále od úzké po téměř širokou.
 • Širší rundista zvýší hmotnost diamantu, a tím i jeho cenu. Vzhledem k tomu, že široká rundista přidává kameni hloubku a ne šířku, nezdá se diamant při pohledu shora větší, a to navzdory vyššímu počtu karátů. Vliv na karátovou váhu a cenu je sice minimální, ale reálný.
 • Extrémně úzká rundista je náchylnější k tříštění, a proto by takový kámen neměl být zasazován do prstenu, ale spíše do náušnic či přívěsků, kde je méně ohrožen. U tvaru princezna (princess) se vyvarujte jak extrémně, tak velmi úzké rundisty, neboť už tak má diamant ostré rohy, jež se snadno odlomí. Pokud se však takovýto kámen rozhodnete koupit, zvažte osazení, které jeho křehké části ochrání.

Newsletter

Kromě článků nabízíme i spoustu akcí, slev a soutěží.

Chcete o nich vědět jako první? Stačí se přihlásit k našemu newsletteru.

Emailovou adresu jste nezadali správně.

Musíte souhlasit se s podmínkami.

Témata, o kterých píšeme

 • Číst toto téma

  Vše o špercích

 • Číst toto téma

  Lifestyle

 • Číst toto téma

  Zásnuby

 • Číst toto téma

  Svatba

 • Číst toto téma

  Jak na dárky