Brus (Cut)

Brus je při oceňování diamantu tou nejkomplikovanější kategorií, ale zároveň hraje při posuzování hodnoty kamene největší roli. Proto je důležité, abyste se před nákupem seznámili se všemi prvky, které kvalitu brusu ovlivňují.

Brus je definován na základě vyhodnocení proporcí kamene, jež ovlivňují brilanci, oheň a jiskru diamantu. Barva a čistota silně působí na cenu a vzhled diamantu, je to však především brus, co určuje celkové rozměry kamene a jeho schopnost odrážet světlo, a tedy i jeho atraktivitu pro zákazníka. Půvab a krása daného diamantu tak závisí spíše na kvalitě jeho vybroušení než na čemkoliv jiném. Zajímavé je i to, že tato kategorie je jediná ze 4C, kterou neovlivňuje matka příroda, ale lidský faktor.

Jen šikovné ruce brusiče diamantů dokáží vykřesat ze surového diamantu něco tak nádherného, jako je briliant. Diamant s vysokým stupněm barvy a čistoty, který má nekvalitní brus, bude vypadat jako obyčejný kousek skla – nudný a bez života. Naopak pokud má diamant kvalitní brus, dokáže dosáhnout maximální brilance, i když má nižší hodnoty barvy a čistoty.

Abychom pochopili diamantový brus, je nutné porozumět anatomii diamantu a znát jeho proporce. Diamantové brusy se třídí podle certifikačního orgánu GIA (Americký gemologický institut), který je celosvětově nejuznávanější institucí v oblasti hodnocení a certifikování diamantů. Pro hodnocení brusu GIA využívá pětibodovou stupnice v rozmezí „vynikající/excellent“ až „chabý/poor“, zatímco jiné laboratoře mohou používat alternativní stupnice a terminologie (například nahrazením „vynikající“ za „ideální“). „Vynikající“ stupeň brusu je udělován diamantu s nejvyšší úrovní brilance, zatímco „chabý“ stupeň znamená horší odraz světla a menší jiskru. Většina laboratoří a certifikačních orgánů poskytuje stupně brusu pouze pro kulaté brilianty (round brilliant), ale několik z nich rozšířilo klasifikaci brusu i na další diamantové tvary.

Anatomie diamantu

Anatomie diamantu

Zobrazit

Faktory ovlivňující kvalitu brusu

Faktory ovlivňující kvalitu brusu

Zobrazit

Hodnocení diamantů podle brusu

Hodnocení diamantů podle brusu

Zobrazit

Broušení a leštění diamantů

Broušení a leštění diamantů

Zobrazit

Hearts and Arrows – Srdce a Šípy

Hearts and Arrows – Srdce a Šípy

Zobrazit

Routový brus – elegantní upomínka na minulost

Routový brus – elegantní upomínka na minulost

Zobrazit