Stupně čistoty diamantu

Čistotu diamantu určují gemologické laboratoře na základě pečlivě sestavených pravidel. K nejznámějším a nejspolehlivějším zajisté patří stupnice Amerického gemologického institutu (GIA). Kameny se do jednotlivých kategorií rozřazují podle množství nedokonalostí, které určuje odborná expertíza. Primárně se vychází z velikosti plochy, kterou zabírají inkluze z celkové plochy diamantu. Čím menší část je takto ovlivněna, tím je kámen cennější. Pro zařazení do jednotlivých kategorií tedy není tak podstatný počet jednotlivých nedokonalostí, ale jejich celkový rozsah. Stejné hodnocení může mít kámen se třemi malými inkluzemi, jako ten s jednou větší. V prvním případě však bude zpravidla výsledný vizuální dojem lepší. Záleží ale také na tom, v jaké části diamantu jsou přesně inkluze rozmístěné.

Při hodnocení čistoty se můžete setkat i se stupnicí AGSL, která pracuje se stupni 0–10, kdy 0 označuje stupeň bez znečištění.

V Eppi nabízíme hlavně diamanty s certifikáty od GIA, ale také od IGI nebo ČGL. I tyto další instituce využívají při hodnocení diamantů 11bodovou stupnici GIA, takže ve všech certifikátech najdete stejná označení. Rozdíl je však v tom, jak přísně jednotlivé instituce diamanty hodnotí. Nejpřísněji kritéria aplikuje GIA, další laboratoře jsou trochu benevolentnější. Pokud byste nechali ohodnotit stejný diamant, jeho hodnocení se bude pravděpodobně v jednotlivých parametrech odlišovat. Hodnocení čistoty se může lišit i o 2 stupně (např. podle GIA bude kámen hodnocen jako I1, ale jinde by získal hodnocení SI2, nebo i SI1, tedy lepší). Certifikáty od GIA jsou proto zárukou té nejvyšší kvality. Více se o srovnání jednotlivých certifikátů dozvíte v tomto článku.

Stupnice GIA

Odborníci v GIA sestavili nejpoužívanější a nejpřísnější stupnici diamantové čistoty, kterou tvoří 11 bodů. Podle jejich celosvětově uznávaného Mezinárodního systému na hodnocení diamantů se kameny dělí podle čistoty do tříd, označovaných nejčastěji zkratkami odvozenými od popisných anglických názvů, od bezchybných (FL) po ty se zřetelnými inkluzemi (I3). Kameny se do jednotlivých kategorií rozřazují na základě pozorování pod 10x zvětšením.

Většina diamantů na stupnici spadá do kategorie VS (s velmi malými inkluzemi) nebo SI (s malými inkluzemi). Stupně FL (bezchybné) – VS2 (s velmi malými inkluzemi) se řadí k nejvyšším stupňům čistoty a v této kategorii lze objevit právě ty kameny, které diamantoví znalci považují za nejčistší, protože neobsahují žádné nedostatky viditelné pouhým okem.

Některé diamanty mají inkluze viditelné pouze pomocí lupy nebo mikroskopu. Takové inkluze laik, avšak ani zkušený odborník, okem nespatří, a diamanty proto nazýváme okem čisté. Kameny, u kterých nejsou inkluze nebo nedokonalosti viditelné ani při velkém zvětšení, bývají označované jako lupou čisté.

Systém hodnocení GIA bere při určování jednotlivých stupňů čistoty v úvahu zejména velikost, povahu, polohu, barvu a množství jednotlivých nečistot a také to, jak se jeví při zkoumání pod 10x zvětšením.

alt obrázku
Typy inkluzí a jejich rozmístění na diamantu v certifikátu od GIA

Lupou čisté

FL/IF

FLAWLESS (FL) – BEZCHYBNÉ

Do kategorie bezchybných (FL) se řadí diamanty, u nichž inkluze ani povrchové kazy nevidí zkušený expert ani pod silným mikroskopem. Zpravidla se jedná o velice vzácné kameny – takto lze ohodnotit méně než 1 z 5 000 kusů, které se znalcům dostanou do rukou. Diamanty v této kvalitě se někdy označují i jako „LC“ (lupou čisté).

FL/IF

INTERNALLY FLAWLESS (IF) – VNITŘNĚ BEZCHYBNÉ

Vnitřně bezchybné (IF) certifikované diamanty jsou velmi vyhledávané, ale také velmi vzácné. Takto se označují kameny, jež jsou 100% bezchybné uvnitř, i když na jejich povrchu se mohou nacházet mikroinkluze velmi těžko viditelné i pod mikroskopem, a tudíž okem nespatřitelné. Do této kategorie spadají zhruba 3 % vytěžených kamenů. Diamanty v této kvalitě se objevují i pod označením „LC“ (lupou čisté).

Okem čisté

VVS1

VERY VERY SLIGHTLY INCLUDED (VVS1) – SE VSKUTKU VELMI MALÝMI INKLUZEMI

Hodnotu diamantu označeného jako VVS1 zpravidla ovlivňuje jen malá inkluze, která je většinou viditelná pouze pod mikroskopem. Tento stupeň čistoty zaručuje, že inkluzi nelze spatřit ani pod lupou s 10x zvětšením. VVS1 je téměř stejně vzácný jako stupeň čistoty IF, ačkoli je jeho cena nižší než u diamantu s čistotou IF.

VVS2

VERY VERY SLIGHTLY INCLUDED (VVS2) – SE VSKUTKU VELMI MALÝMI INKLUZEMI

Diamanty s čistotou VVS2 obsahují nejvýše dvě drobné inkluze, které jsou podobně jako u stupně VVS1 viditelné pouze pod mikroskopem. Experti nebo velmi zkušení gemologové dokáží určit stupeň VVS2 pomocí lupy se 10x zvětšením. I pro trénované oko však není snadné takové inkluze spatřit a jsou k tomu třeba dokonalé laboratorní podmínky, v první řadě dostatek světla. Stupeň VVS2 stále nabízí jednu z nejlepších úrovní čistoty a diamanty tohoto stupně jsou o něco levnější než VVS1.

VS1

VERY SLIGHTLY INCLUDED (VS1) – S VELMI MALÝMI INKLUZEMI

Diamanty určené jako VS1 mají jednu malou, nebo několik velmi malých inkluzí neviditelných pouhým okem (jsou tedy okem čisté). Inkluze jsou i v tomto případě těžko definovatelné i pod lupou s 10x zvětšením. Tento stupeň čistoty je vynikající volbou, protože diamanty vypadají stále ještě okem čisté a zároveň jsou výrazně levnější než FL diamanty.

VS2

VERY SLIGHTLY INCLUDED (VS2) – S VELMI MALÝMI INKLUZEMI

Diamanty označené jako VS2 obsahují obvykle několik malých inkluzí, které jsou podobně jako u VS1 těžko definovatelné i pod lupou s 10x zvětšením. Kameny čistoty VS2 se těší velké popularitě a uspokojí i ty největší detailisty. I v případě větších kamenů (nad 1 ct), u kterých jsou inkluze vždy snáze pozorovatelné než u těch menších, nabízí stupeň VS2 prvotřídní kvalitu.

S1

SLIGHTLY INCLUDED (SI1) – S MALÝMI INKLUZEMI

U diamantů klasifikovaných stupněm čistoty SI1 ovlivňují cenu dvě středně velké inkluze či několik malých nedokonalostí, které mohou být pro profesionální a zkušené gemology viditelné i pouhým okem a jsou snáze spatřitelné pod lupou s 10x zvětšením. Laik je však objeví jen stěží. V závislosti na umístění inkluzí a jejich zbarvení mohou diamanty vypadat stále jako okem čisté. Záleží na rozmístění a velikosti jednotlivých inkluzí a také na tom, jaká instituce diamant hodnotila. Kameny s certifikátem od GIA, jehož hodnoticí kritéria jsou nejpřísnější, jsou ve stupni SI1 téměř na 100 % okem čisté. V úvahu je třeba vzít i velikost samotného diamantu. Diamanty SI1 jsou okem čisté i při karátové váze nad 1 ct.

Diamant inkluze
Rozmístění inkluzí na diamantu s čistotou SI1 a certifikátem od GIA
Diamant inkluze
I tento diamant je v certifikátu od GIA hodnocený jako SI1

Diamanty SI1 představují výjimečnou hodnotu pro ty, kteří mají omezenější rozpočet, ale touží po co největším kameni. Diamanty s čistotou SI1 se hodí pro osazení do jakýchkoliv šperků a v případě zásnubních prstenů patří v celosvětovém měřítku mezi ty úplně nejoblíbenější.

S2

SLIGHTLY INCLUDED (SI2) – S MALÝMI INKLUZEMI

Diamanty se stupněm čistoty SI2 obsahují větší počet inkluzí, které jsou viditelné pouhým okem (tyto nedokonalosti by však opět zpozorovali jen profesionální gemologové či klenotníci) a jsou snadno spatřitelné při použití lupy s 10x zvětšením. Stejně jako u stupně SI1 je tato třída čistoty oblíbená především u těch, kdo hledají rovnováhu mezi jakostí diamantu a nižším rozpočtem. Rozhodující je i v tomto případě umístění jednotlivých nedokonalostí. Správné osazení dokáže inkluze zcela zakrýt, proto je tato alternativa často vynikajícím kompromisem mezi kvalitou a cenou. Diamanty stupně SI2 s certifikátem od GIA je možné za okem čisté považovat v 80 % případů. Co se týče velikosti diamantu, jako okem čisté vyhovují zpravidla kameny v rozmezí 0,10 – 0,80 ct.

V Eppi pečlivě kontrolujeme kvalitu všech prodávaných kamenů a od našich dodavatelů pro vás vybíráme pouze ty nejlepší diamanty. Můžete si být jistí, že všechny kameny z kategorií SI1 a SI2, které vám nabízíme, je možné stále považovat za okem čisté. Pro celkový vizuální dojem je totiž rozhodující rozmístění jednotlivých nedokonalostí a jejich velikost, které si můžete ověřit na základě certifikátu. Pokud vybíráte diamant do zásnubního prstenu, najdeme pro vás ten nejlepší kámen i s ohledem na osazení, které může některé inkluze skrýt.

Diamant čistota
Diamant s čistotou SI1 a certifikátem od GIA
Diamant čistota
Diamant s čistotou SI1 a certikátem od ČGL

Okem nečisté

I1-2-3

INCLUDED I1,2,3 – S INKLUZEMI

Tyto diamanty sice obsahují inkluze viditelné pouhým okem, jejich cena je však o to přístupnější. Zřetelné nedokonalosti mohou ovlivnit průsvitnost a brilanci kamene. Správné osazení do šperku dokáže řadu inkluzí zakrýt, takže i kámen v tomto stupni čistoty vypadá krásně. Správně zvolený kámen hodnocený jako I1 tak stále může působit jako okem čistý. Platí to zejména o diamantech s nižší karátovou hmotností s rozmezí 0,1 – 0,4 ct.

Stupnice AGSL

K používaným stupnicím se řadí i ta od AGSL, jež hodnotí kameny na škále 0–10, přičemž 0 představuje diamant bez znečištění. AGSL určuje diamantové inkluze na základě následujících kritérií:

 • Velikost – Jak velká je inkluze.
 • Počet – Kolik inkluzí se nachází v diamantu.
 • Poloha – Kde se inkluze nachází. Může být schovaná ve spodní polovině, nebo více viditelná na povrchu diamantu.
 • Zabarvení – Inkluze může být tmavá až černá (viditelnější) nebo světlá (méně viditelná).

Zdroje: gia.edu, 4cs.gia.edu, lumeradiamonds.com, diamonds.pro

Newsletter

Kromě článků nabízíme i spoustu akcí, slev a soutěží.

Chcete o nich vědět jako první? Stačí se přihlásit k našemu newsletteru.

Emailovou adresu jste nezadali správně.

Musíte souhlasit se s podmínkami.

Témata, o kterých píšeme

 • Číst toto téma

  Vše o špercích

 • Číst toto téma

  Lifestyle

 • Číst toto téma

  Zásnuby

 • Číst toto téma

  Svatba

 • Číst toto téma

  Jak na dárky