Stupně čistoty

Americký gemologický institut - GIA, sestavil 11bodovovou stupnici diamantové čistoty. Rozsah této stupnice je od Flawless/vnitřně Flawless FL/IF (bezchybné) až po Included I1, 2,3 (s inkluzemi). Diamanty jsou do těchto kategorií zařazovány podle pozorování pod 10násobným zvětšením. Stupně FL - VS2 jsou nejvyššími stupni čistoty, v této kategorii nacházíme i takzvané „okem čisté“ diamanty, které diamantoví odborníci považují za nejčistší. Diamanty, které jsou klasifikovány jako „okem čisté“ neobsahují žádné nedostatky viditelné pouhým okem.

Čistota je stupeň vnitřních nedokonalostí diamantu a je jedním ze základních atributů 4C, které jsou při nákupu diamantů rozhodující. Určuje se na základě počtu, velikosti, druhu pozice, barvy a viditelnosti chyb, přičemž se v úvahu bere i vliv daných chyb na vnitřní vlastnosti diamantu. Perfektně čistý neosazený diamant bez jakýchkoliv chyb je velmi vzácný. Čím méně skvrn a příměsí se nachází na nebo v diamantu, tím vyšší je stupeň čistoty a s ním stoupá i hodnota diamantu.

Některé inkluze mají vliv na jasnost diamantu. Jde například o škrábance, skvrny, vzduchové bubliny, nediamantový typ materiálu uvnitř nebo na povrchu kamene. Přesná měření a zařazení diamantu na škále čistoty se provádí pouze na neosazených diamantech (takových, které nejsou součástí žádného šperku), protože osazení může šikovně zakrýt mnohé nedostatky kamene.

Nejpoužívanější stupnicí pro měření čistoty je stupnice čistoty podle GIA (Americký gemologický institut) - přesněji si můžete jednotlivé její stupně prohlédnout na této stránce. Další často používanou škálou je stupnice AGSL, se stupni 0 - 10, přičemž 0 je stupeň bez znečištění. Existuje několik certifikovaných společností, které vystavují certifikáty a hodnotí i čistotu. GIA se považuje za nejpřísnější a proto je nejlepší se řídit jejich stupnicemi.

 

Info: Některé diamanty mají inkluze viditelné pouze pomocí lupy nebo mikroskopu. Takové inkluze pouhým okem nevidíme a nazýváme je proto okem čisté.

Flawless (FL) or internally flawless (IF) - bezchybné nebo vnitřně bezchybné
FL/IF

Bezchybné (FL) a vnitřně bezchybné (IF) certifikované diamanty jsou velmi vyhledávané, ale také velmi vzácné. Vnitřně bezchybné diamanty (IF) jsou 100% bezchybné uvnitř, i když na jejich povrchu se mohou nacházet mikroinkluze velmi těžko viditelné i pod mikroskopem, tudíž okem neviditelné. Diamanty FL jsou dokonale čisté diamanty, 100% bez inkluzí, ať už vnitřních či vnějších. FL nebo IF diamanty mohou být také označovány jako „LC“ (lupou čisté).

Very very slightly included (VVS1) - s velmi malými inkluzemi
VVS1

Diamant, který má čistotu VVS1, má jednu malou inkluzi, která je většinou viditelná pouze pod mikroskopem. Tento stupeň čistoty zaručuje, že inkluze je neviditelná i pod lupou s 10násobným zvětšením. VVS1 je téměř stejně vzácný jako stupeň čistoty IF, ačkoli je jeho cena nižší než u diamantu s čistotou IF

Very very slightly included (VVS2) - s velmi malými inkluzemi
VVS2

VVS2 diamanty mají dvě drobné inkluze a podobně jako u stupně VVS1 jsou jejich inkluze viditelné pouze pod mikroskopem. Experti nebo velmi zkušení gemologové jsou schopni určit stupeň VVS2 pomocí lupy se 100násobným zvětšením. Stupeň VVS2 stále nabízí jednu z nejlepších úrovní čistoty a diamanty tohoto stupně jsou o něco levnější než VVS1.

Very slightly included (VS1) - s malými inkluzemi
VS1

VS1 diamanty mají jednu malou, nebo několik velmi malých inkluzí, které nejsou viditelné pouhým okem (jsou tedy okem čisté). Inkluze jsou těžko definovatelné i pod lupou s 10násobným zvětšením. Tento stupeň čistoty je vynikající volbou, protože diamanty jsou stále ještě okem čisté a zároveň jsou výrazně levnější než FL diamanty.

Very slightly included (VS2) - s malými inkluzemi
VS2

VS2 diamanty mají obvykle několik malých inkluzí, které jsou, tak jako u VS1, těžko definovatelné pod lupou s 10násobným zvětšením. Diamanty čistoty VS2 jsou velmi populární, protože je to poslední stupeň, který prakticky garantuje okem čistý diamant. 95 % diamantů stupně VS2 je okem čistých. Vzácné výjimky mohou zahrnovat VS2 diamanty, které mají EGL certifikáty a v některých případech diamanty tvarů smaragd a asscher, které nemusí být vždy okem čisté, i na certifikátech GIA.

Slightly included (SI1) - s malými inkluzemi
S1

Diamanty klasifikovány stupněm čistoty SI1 mají dvě středně velké, nebo více malých inkluzí, které jsou viditelné i pouhým okem ("smrtelník“ však těžko něco uvidí - nedokonalosti najdou jen profesionálové) a jsou snadno viditelné pod lupou s 10násobným zvětšením. V závislosti na tom, kde jsou inkluze umístěny a jak jsou zbarveny, mohou diamanty v některých případech vypadat téměř okem čisté. Diamanty SI1 představují výjimečnou hodnotu pro ty, kteří mají omezenější rozpočet a jsou velmi vhodné pro osazení do jakýchkoliv šperků.

Slightly included (SI2) - s malými inkluzemi
S2

SI2 diamanty mají větší počet inkluzí, které jsou viditelné pouhým okem (tyto inkluze by však opět zpozorovali jen profesionální gemologové či klenotníci) a jsou snadno viditelné použitím lupy s 10násobným zvětšením. Stejně jako při stupni SI1, tato třída čistoty je oblíbená mezi těmi, kteří se snaží o rovnováhu mezi prvotřídní hodnotou a nižším rozpočtem. Správné osazení dokáže inkluze zcela zakrýt, proto je tato alternativa často vynikajícím kompromisem mezi kvalitou a cenou.

Included I1,2,3 – s inkluzemi
I1-2-3

Tyto diamanty obsahují inkluze viditelné pouhým okem, jejich cena je ale o to přístupnější a správné osazení do šperku dokáže mnoho nedokonalostí zakrýt a vytvořit tak dokonalý šperk.