Diamantové inkluze

"Ona je jedinečná, takový bude i její diamant"

Každý diamant je jedinečný jako sněhová vločka. Inkluze a skvrny jsou strukturální nedostatky, které ovlivňují čistotu diamantů. Vznikají při procesu krystalizace a velkou většinu inkluzí tvoří části krystalů, které se zachycují v diamantu, nebo cizí materiál, který se vytvořil v kameni. Tyto inkluze se týkají vnitřního složení, zatímco vnější skvrny jsou vady, které ovlivňují povrch diamantu. Inkluze se někdy nazývají mateřská znaménka diamantu. Velikost, zabarvení, poloha, počet a viditelnost inkluzí, to vše zahrnuje stanovení čistoty diamantu.

Často používaným typem stupnice je ta od AGSL, která má stupně 0 - 10, přičemž 0 představuje diamant bez znečištění. AGSL hodnotí diamantové inkluze na základě těchto kritérií:

  • Velikost - Jak velká je inkluze.
  • Počet - Kolik inkluzí se nachází v diamantu.
  • Poloha - Kde se inkluze nachází. Může být schovaná ve spodní polovině, nebo více viditelná na povrchu diamantu.
  • Zabarvení - Inkluze může být tmavá až černá (více viditelná) nebo světlá (méně viditelná).

Existuje několik certifikovaných společností, které vystavují certifikáty, GIA se však považuje za nejpřesnější.

Dutinky

Jsou to přirozené povrchové jamky nebo poškození, které se vyskytují na povrchu diamantu a sahají až do nitra kamene. Patří sem i jamky způsobené křišťálovými inkluzemi, které vypadly z diamantu během broušení. Ve většině případů mohou být odstraněny pouze za cenu velké ztráty hmotnosti, takže je výhodnější je ponechat, i když diamant tak bude mít nižší stupeň čistoty.

Jehly

Jedná se o dlouhé tenké inkluze ve tvaru jehly uvnitř diamantu. Objevují se jako pruh světla uvnitř kamene a někdy se mohou objevit ve skupinách, které ovlivňují celkovou čistotu a hodnotu.

Krystaly nebo minerální inkluze

Diamanty mohou obsahovat nepatrné krystaly a minerály, některé z těchto inkluzí mohou být i dalšími malými diamanty. Často jde o fragmenty granátu, diopsidu, spinelu, kalcitu, olivínu, oxidu křemičitého nebo oxidu železitého. I když většina z nich není viditelná bez zvětšení, velikosti shluků nebo masy krystalů v některých případech odvádějí pozornost od vzhledu diamantu, snižují jeho stupeň čistoty a hodnotu.

Peří

Jedná se o trhlinky uvnitř kamene, které se podobají peří a mají jemnou bílou barvu. Trvanlivost diamantu je obvykle ovlivněna polohou pírka. Pokud je trhlina na povrchu kamene, diamant je náchylnější k poškození. Malé trhlinky pod povrchem obvykle nezpůsobují výrazné problémy.

Praskliny

Objevují se ve všech směrech a jsou způsobeny zejména mechanickým napětím při tlaku nebo nárazu. Praskliny mohou projít až k rovině štěpnosti, ve které se šíří dál a vytvářejí pukliny. Podobně jako pukliny se mohou nacházet uvnitř kamene, nebo mohou pronikat do kamene z povrchu.

Pukliny

Vyskytují se ve směru rovin štěpnosti. Vždy jsou přímé a rovina puklin vykazuje jemné strie, které jsou podobné kouskem rozštěpeného dřeva. Známe také pásové pukliny a trhliny kolem rundisty, které byly způsobeny nedbalým stíráním surových diamantů.

Růstové roviny

Jsou roviny mezi dvěma diamantovými krystaly, které vznikají při jejich růstu. V této rovině se krystaly setkávají v zrcadlové symetrii a je téměř nemožné dosáhnout dokonalého přeleštění. Mohou vykazovat lehký žlutý až hnědý nádech barevnosti, který vypadá jako tenká odrazová rovinka uvnitř kamene.

Uzly

Jsou krystalové inkluze, které připomínají uzlíky na povrchu diamantu. Diamanty s uzlem mají nižší stupeň čistoty, jelikož ve většině případů jsou uzly viditelné pouhým okem.

Zákaly

Jsou nepřehledné vnitřní charakteristiky z mikroskopicky malých krystalů prachového vzhledu. Při menších a rozptýlených zákalech je čistota diamantu jen velmi málo ovlivněna. Naopak, větší a husté zákaly ovlivňují průhlednost a lesk diamantu, proto jsou příčinou snížení stupně čistoty.

Známe:
  • Tečky – malé světlé nebo tmavé krystaly přítomné v diamantu, které se objeví buď samostatně, nebo ve skupinách.
  • Mraky – shluky drobných teček, které se nedají přesně určit kvůli bílému oparu, který vytvářejí. Mraky jsou definovány jako husté seskupení malých teček, které se skládají z mikroskopicky malých prachových dutin nebo nečistot.