Znamení raka (21. 6. – 22. 7.)

Rodinně založený a pečující Rak miluje silně a bez otázek. K porozumění jej vede perla, k pochopení života smaragd.

Znamení rak

Silné stránky

Rak je prý velmi intuitivní a citlivý – a to až tolik, že není lehké zrozence vodního znamení snadné rozpoznat. Péče o rodinu a domov tvoří středobod jeho světa. Jeho nejbližší a milovaní pro něj znamenají více než cokoliv jiného. Rak se ochotně ponoří do pomoci druhým, neujme se však ničeho, co by směřovalo ke konfliktu. Loajální znamení zůstává věrné a své partnery zasypává láskou, pozorností a dary. Rak patří mezi výborné rodiče, kteří dokáží vést potomky správným směrem. Smysl jeho života totiž představuje právě rodina a vazby v ní, které ho občas nutí přehlédnout pár nedostatků. Zodpovědný Rak vždy podpoří a dokáže se přizpůsobit téměř jakékoliv situaci.

 • věrnost
 • spolehlivost
 • starostlivost
 • přizpůsobivost
 • vnímavost

Slabé stránky

Za výrazně negativní rys Rakovy povahy lze považovat jeho stažení se zpět do ulity, když narazí na problém, jehož řešení se mu nelíbí. Nechce čelit potížím a vyvolávat rozbroje. Zpomaluje ho tendence litovat se, když se mu nedaří podle jeho představ. Ač na první pohled nepůsobí ambiciózně, ve skrytu duše touží po úspěchu a obdivu, pročež na ty, co se opravdu prosadí, žárlívá. Nepříjemně ho ovlivňuje i jeho sobectví a pesimismus. Rakova nevypočitatelnost a náladovost vedou k tomu, že jeden nikdy neví, jaké reakce se dočká. V nadřízené pozici usilují o dominanci. Zpátečnickému znamení nechybí ani sklony k narcisismu a přecitlivělosti. Ačkoliv se na první pohled zdá, že ho nic nerozhází, uvnitř obtížně zpracovává odmítnutí, zradu či vlastní selhání.

 • náladovost
 • přilnavost
 • litování sebe sama
 • přecitlivělost
 • pohlcení sebou sama

Hlavní drahokamy

Perla

Půvabná kulatá perla vede svým vlivem Raka k bezvýhradnému a láskyplnému smíření se sebou sama i svými nedostatky. Vnáší mu do duše pocit bezpečí a klidu a stojí při něm, aby se nebál a nebránil bolestným zkušenostem. Dar obyčejné lastury podporuje vodní znamení ve chvílích, kdy čelí obtížným momentům a vede jej k porozumění, že vše špatné je pro něco dobré. Perla směřuje Raka k duševnímu rozvoji. Usnadňuje mu vyrovnávání se s prožitými útrapami a osvobozuje ho z emocionální závislosti.

Třpytivá perla v Rakovi rozvíjí jeho pozitivní charakterové vlastnosti. Mírní jeho přecitlivělost a pomáhá mu ovládnout vlastní emoce. Lítostivé a sensitivní znamení nošením perel vyrovnává své rozkolísané a neustálené nitro. Otevírá se tak před ním klidná a spokojená budoucnost a rodinné štěstí.


Smaragd

Smaragd Raka regeneruje a omlazuje. Zelený drahokam mu zprostředkovává nesobeckou lásku, jež je ve své podstatě přístupná všem bez rozdílu a jež představuje nutný předpoklad pro osobní spokojenost a blaho. Zrozenec ve znamení Raka používá kámen i k prohloubení intuitivního vnímání světa a k proniknutí pod povrch materiálního světa.

Už tak rodinně a věrně založenému Rakovi smaragd přivolává štěstí v lásce a posiluje hluboce zakořeněný cit. Příznivě působí i na náladovost znamení, které vyrovnává a pomáhá mu porozumět životním změnám. Smaragd dokáže pomoci lépe pochopit a interpretovat životní zkušenosti a naznačit směr, kterým by se měl Rak vydat. Rakovi se zlomeným srdcem dává naději do dalších vztahů a vzbuzuje v něm důvěru v opravdový cit.

Další drahokamy

Pableskující opál vnáší do Rakových pocitů živost a hloubku a připomíná mu proměnlivou pestrost života. Rudý rubín stimuluje jeho mysl a umožňuje mu překonat problémy, jež si přehnaně sensitivní znamení fabuluje. Zlatistý jantar vede Raka ke srovnání se s minulostí a zapomenutí dávných skutečných i domnělých křivd, čímž ho směřuje k budoucnosti. Tvrdý a nezlomný diamant vodnímu znamení vnáší do života svoji odolnost a chrání ho před citovými výkyvy. Pro získání duševní rovnováhy je vhodný i vzácný měsíční kámen. Podobně i aventurín uklidňuje emocionální zmatky, jimž se Rak často cítí vystaven kvůli své přecitlivělosti. Chalcedon zas podněcuje čistotu srdce. Modrý labradorit přináší sílu a vytrvalost a podporuje víru v sebe sama. Decentní olivín potlačuje žárlivost, jež umí Rakovými žilami kolovat opravdu horce, zatímco různobarevný turmalín mu pomůže získat nad situací nadhled a nepodlehnout pesimismu. Ochranný onyx zvyšuje sebedůvěru a sebekontrolu, zároveň také udržuje v mysli rovnováhu.

 • Datum

  21. 6. – 22. 7.

 • Živel

  Voda

 • Planeta

  Měsíc

 • Drahokamy

  Perla a smaragd

 • Barva

  Bílá