Valentýn

Historie Valentýna

Svátek všech zamilovaných a jeho historie

Den svatého Valentýna, oslavovaný 14. února, je opředen řadou tajemství a legend. Pročtěte si s námi, jak tento svátek vznikl, kdo stojí za jeho založením a jaká tajemná historie je v tomto svátku ukryta.

Legenda o svatém Valentýnovi

Historie svátku všech zamilovaných je plná tajemství. Únor byl odpradávna považován za měsíc lásky a k podobě současného svátku svatého Valentýna údajně značně přispěly i křesťanské církve a starořímská kultura. Jak tedy vznikl den všech zamilovaných?

Katolické církvi jsou známy tři svatí se jmény Valentin nebo Valentinus. Nejznámější legenda popisuje Valentýna jako kněze, který vykonával svou službu ve starověkém Římě ve 3. století našeho letopočtu. Tehdejší císař Klaudius II. zastával názor, že ze svobodných mužů nezmítaných láskou a rodinnými závazky jsou lepší vojáci. Po celém císařství vydal tedy rozkaz zákazu oddávání mladých mužů. Kněz Valentýn ale s tímto zákazem nesouhlasil a v utajení oddával mladé páry i nadále. Když byl Valentýn odhalen, nechal jej Klaudius odsoudit k trestu smrti.

Jiné příběhy hovoří o Valentýnovi jako o odsouzenci na smrt za napomáhání útěku mučených křesťanů z římského vězení. Podle této legendy se Valentýn ve vězení zamiloval do mladého děvčete, nejspíše žalářníkovy dcery, které před smrtí napsal milostný dopis. V tomto dopise se podepsal slovy: “od tvého Valentýna”.

Ačkoli se zřejmě nikdy nedozvíme, jaký byl skutečný osud svatého Valentýna, všechny legendy a příběhy spjaté s tímto svátkem vypráví o hluboké lásce a romantické a dobrosrdečné povaze svatého Valentýna. Díky tomu se svatý Valentýn stal po své smrti nejpopulárnějším svatým po celé Anglii i Francii.

Den svatého Valentýna nebo Luperkálie?

Některé zdroje tvrdí, že křesťanská církev se rozhodla oslavovat svátek svatého Valentýna v den 14. února, aby “pokřesťanštila” pohanský svátek nazývaný Luperkálie, který se oslavoval v polovině února. Luperkálie oslavovaly plodnost a byly věnovány římskému bohu stád, úrody a plodnosti Faunovi a rovněž zakladatelům Říma, Romulu a Removi.

Obřad se skládal z obětování kozy, která měla přinést plodnost, a obětování psa, který zaručoval čistotu. Kůže z kozy se rozdělila na pásky, které se namáčely v krvi obětovaných zvířat, a tou se poté jemně šlehaly ženy i orná půda. Římské ženy se z této tradice údajně těšily, protože věřily, že jim dotek kůže obětované zvěře zaručí plodnost.

V podvečer na svátek Luperkálie poté ženy vložily svá jména do velké urny a svobodní mládenci si z této urny tahaly lístečky se jmény. Se ženou, jejíž jméno si vytáhli, museli poté po dobu roku tvořit pár. Tato “párovačka” údajně často přerostla v lásku a manželství.

Luperkálie byly ale církví vyhlášené za nekřesťanské a kvůli rozmachu křesťanství v tomto období svátek postupně zanikl. V 5. století jej poté papež Gelasius I. oficiálně označil jako Den svatého Valentýna. V této době však ještě svátek nebyl spojován s představou romantické lásky. Ve středověké Anglii a Francii lidí věřili, že tímto dnem začíná období páření ptactva, což později přispělo k vytvoření dnešní podoby svátku.

Zamilované básničky

Nejstarší dochovaná valentýnka pochází z roku 1415, kdy ji své ženě napsal orleánský vévoda Karel. Vévodu zajali v bitvě u Azincourtu a uvěznili ho v londýnském Toweru. Jeho romantickou báseň si lidé mohou přečíst v Britské knihovně v Londýně ve sbírce historických rukopisů.

O několik let později už byly valentýnky rozšířenější a král Jindřich V. si dokonce najal spisovatele Johny Lydgata, aby pro něho napsal zamilovanou valentýnku adresovanou Kateřině z Valois. Po vzoru krále se tato tradice vžila i mezi obyčejný lid. Na popularitě získaly valentýnky skutečně až v 17. století a na počátku 20. století se díky pokroku v tiskařské technologii začaly vyrábět i první předtištěné valentýnské pohlednice.

Dnes si lidé po celém světě rozešlou zhruba jednu miliardu různých valentýnských pozdravů. Více přáníček už si posíláme jenom na Vánoce. Smutnějším faktem je, že muži nejsou bohužel ani zdaleka takoví romantici jako ženy. Ze všech prodaných valentýnek totiž až 85 % zamilovaných přání zakoupí právě ženy.