Mezinárodní gemologický institut IGI

IGI je zkratkou pro International Gemological Institute, neboli pro Mezinárodní gemologický institut, který patří k předním laboratořím zabývajícím se hodnocením a určováním diamantů a drahokamů. Jako nezávislá instituce vydává certifikáty k drahým kamenům, poskytuje kvalitní služby a oplývá rozsáhlými zkušenostmi a odbornými znalostmi.

Významné postavení IGI v gemologickém světě není souhrou náhod, ale výsledkem neustálého výzkumu, podpory a spolupráce s profesionály i zákazníky. Zastává hned druhé místo po Americkém gemologickém institutu (GIA), který vydává osvědčení ke zhruba 60 % celosvětové produkce diamantů. Přesto jsou certifikáty od Mezinárodního gemologického institutu symbolem jistoty při nákupu nebo prodeji diamantů, drahokamů a šperků. Snaha poskytnout zájemcům co nejlepší služby motivovala IGI k vypracování komplexní analýzy a jasné dokumentace pro spotřebitele. Kupující tak má možnost zaměřit se na vyhledání přesně toho, po čem touží, a plně se spolehnout na poctivost a kvalitu posudku od IGI. Ke klasickým 4C přidává tato instituce ještě 5. C: důvěryhodnost (confidence).

Institut IGI si získal skvělé renomé v oblasti hodnocení diamantů, barevných diamantů, rubínů a safírů, stejně tak i barevných kamenů, perel, exotických brusů, šperků či syntetických a různě upravovaných drahých kamenů.

Hlavní ústředí sídlí v Antverpách, další laboratoře se nacházejí v New Yorku, Hong Kongu, Bombaji, Bangkoku, Tokiu, Dubaji, Tel Avivu, Torontu, Los Angeles, Kalkatě, Dillí, Thrissuru, Džajpuru, Suratu, Ahmadábádu, Čennaí a Hajdarábádu.

Historie

Vzhledem ke svému založení v roce 1975 se IGI považuje za nejstarší institut svého druhu v Antverpách. Spolu se svými sesterskými laboratořemi patří po celém světě k vedoucím gemologickým institucím. IGI je rovněž jedinou mezinárodní certifikační laboratoří, kterou zcela vlastní a kontroluje centrální řídicí orgán. Tímto způsobem je zajištěna konzistence jeho zpráv. Dodržuje mezinárodně uznávaný systém pro hodnocení diamantů, a tak nabízí svým klientům klid v mysli a úplnou spolehlivost.

Do poloviny 80. let 20. století získává IGI řadu prvenství: jako první pořádá školení týkající se surových diamantů, patentuje si označování kamenů laserovou inskripcí, vydává Identifikační zprávy pro šperky, přepravuje diamanty speciálně zapečetěné a vyvíjí první komplexní systém hodnocení založený na brusu. Zajímavé je, že jako jediná laboratoř vůbec nabízí opravy a přebroušení diamantů. Do konce 20. století Mezinárodní gemologická laboratoř dokáže pomocí iontového paprsku provést na tabuli diamantu trvalý zápis, zároveň si pořizuje unikátní vybavení, které dokáže identifikovat jakýkoliv druh lab-grown diamantu. Následně vyvíjí UV-VIS-NIR spektrometr, jehož pomocí umí rozpoznat upravené kameny. Z IGI pochází i fotoluminiscenční spektrometr na odhalení diamantů, kterým byla zvláštním procesem upravena barva (jedná se HPHT diamanty).

Od začátku třetího tisíciletí IGI připravuje inovativní systém na hodnocení malých diamantů, ve spolupráci s renomovanými šperkařskými značkami vydává tzv. co-brandové certifikáty, pro zlepšení výroby zavádí do továren vzdělávací kurzy, stejně tak se podílí na speciálních kurzech pro obchodníky a zájemce o drahé kameny. Vytváří vzor pro celosvětově uznávané IGI Diamantové zprávy “Srdce a šípy” (IGI Hearts and Arrows Diamond Report) vztahující se k tomuto složitému brusu.

V současné době vydává IGI přes milion gemologických zpráv ročně, což je opravdu skvělý úspěch vzhledem k tomu, že ještě před pár lety měli zájem o ohodnocení kamene pouze jejich prodejci. Spotřebitelé jsou ale dnes náročnější a více se zajímají o to, co kupují, proto většina kvalitních kamenů a šperků nepřichází na trh bez nějakého typu certifikátu.

 • GIA 1.5ct VS1 I diamant
  GIA 1.5ct VS1 I diamant
 • GIA 1.50ct SI1 G Oval diamant
  GIA 1.50ct SI1 G Oval diamant
 • GIA 0.55ct SI1 G diamant
  GIA 0.55ct SI1 G diamant
 • Lab-grown IGI 0.77ct VS1 Fancy Intense Pink Round diamant
  Lab-grown IGI 0.77ct VS1 Fancy Intense Pink Round diamant
 • GIA 1ct VS1 J diamant
  GIA 1ct VS1 J diamant

Certifikace a certifikáty

Mezinárodní gemologický institut v certifikátu jasně uvádí detaily o každém kameni, který se mu dostane do rukou, a ujišťuje o jeho kvalitě a pravosti jak prodávajícího, tak kupujícího. Dnes mají spotřebitelé právo na přesné a spolehlivé informace o každém produktu. Klenotníci proto zpravidla takové osvědčení pro diamanty nad 0,10 ct poskytují při každé transakci téměř automaticky. Moderní vzdělávací programy pro zlatníky právě zdůrazňují důležitost nezávislých gemologických zpráv.

Všechny tyto důvody vedly ke zvýšení poptávky po spolehlivých hodnoticích a/nebo oceňovacích zprávách. Tisíce klenotníků, maloobchodníků, pojišťoven, internetových prodejců, katalogových firem, společností obchodujících s cennými papíry i obyčejných kupujících se spoléhají na tato osvědčení. IGI se opírá o více než 450 graduovaných gemologů, akreditovaných odhadců a profesionálních administrativních pracovníků, kteří pevně dodržují standardy firemní politiky.

Hodnota drahého kamene je dána jeho gemologickým uspořádáním, vzácností v přírodě a konečnou kvalitou úpravy. Diamanty a drahokamy, které se sobě na první pohled podobají, mohou mít velice odlišnou cenu. Dokonce i odborníci potřebují výkonné analytické přístroje, které detekují, zdali kámen není syntetický, neprošel-li nějakou dodatečnou změnou či vylepšovacím procesem.

Kromě výjimečných kamenů nemá obyčejný diamant jméno ani historii. Je to prostě kámen. Konečný majitel netuší, kde ho nalezli, kdo ho vytěžil, kdo upravil, nezná zpravidla ani jméno prodejce. Jediný dokument, který s kamenem všude cestuje, je právě gemologická zpráva. Vzhledem ke svému zastoupení po celém světě patří IGI mezi nejdůvěryhodnější experty, jež se zabývají nestranným hodnocením diamantů, drahých kamenů a šperků. Nezávisle na místě nebo trhu je certifikát symbolem důvěry a důvěryhodnosti a měl by být ústředním prvkem každé transakce.

Diamant IGI

V následujícím přehledu se můžete podrobněji seznámit se základními typy zpráv, které IGI vydává a které ke svému diamantu nebo šperku můžete u nás získat.

IGI Diamantové zprávy (IGI Diamond Reports)

 • IGI Diamantová zpráva (IGI Diamond Report)

  V souladu s přísnými mezinárodními normami obsahuje IGI Diamantová zpráva přesné zhodnocení brusu, barvy, čistoty a karátové váhy diamantu. Tato zpráva se vydává ke kamenům jakékoliv velikosti a obsahuje rovněž diagram vlastností diamantu a grafické zobrazení jeho proporcí. Nechybí v ní ani unikátní ochranné znaky. Zpravidla mívá rozměry zhruba velikosti A4.

 • IGI Diamantový identifikační průkaz (IGI Diamond ID Report)

  Tato zpráva také zahrnuje úplnou analýzu diamantu. Obsahuje i naskenovanou fotografii laserové inskripce (mix čísel a písmen, která slouží k porovnání kamene s certifikátem a tak k ověření pravosti). Bývá ve velikosti 87 mm x 122 mm.

IGI Zprávy o barevných kamenech (IGI Colored Stone Reports)

 • IGI Identifikační zpráva o barevných kamenech (IGI Colored Stone Identification Report)

  Zpráva vychází z analýzy drahokamů, která je uzpůsobena tak, aby identifikovala různé typy kamenů. Uvádí, je-li drahokam přírodní nebo lab-grown, popisuje jeho tvar, brus, hmotnost, rozměry, barvu, průhlednost a hlavní optickou charakteristiku, včetně detailní fotografie. Případně i zemi původu.

IGI Zprávy o špercích (IGI Jewelry Reports)

 • IGI Identifikační zpráva (IGI Identification Report)

  Řada diamantů je zasazena do šperků. IGI vypracovává bezkonkurenční analýzu a dokumentaci hotového klenotu. Ve zprávě zpravidla nechybí zhodnocení drahého kamene, celková karátová váha, barva, čistota, přírodní původ a detaily zasazení. Samozřejmostí jsou jasné fotografie zobrazující detaily řemeslné práce, které by jinak zanikly.

Hodnoticí standardy institutu IGI

Spotřebitelé se na IGI obracejí kvůli jeho nestrannosti a dodržování mezinárodních norem pro hodnocení. Laboratoře se, bez ohledu na umístění, řídí souborem základních pravidel, která zajišťují objektivitu a přesnost každého vydaného certifikátu. Tyto principy podporuje i výzkum, výborně školení zaměstnanci, řada bezpečnostních a monitorovacích prvků a spousta osvědčených postupů.

Rovnost

Ke všem diamantům i zákazníkům se přistupuje stejně. Nezáleží na velikosti kamene, jeho původu nebo vlastníkovi, každý kus prochází stejnou sadou přísného testování a hodnoticích procesů.

Objektivita

Anonymita zajišťuje nestrannost hodnocení. Po ověření všech prvků dodaných klientem je diamant uložen do unikátní obálky a zbaven všeho, co by ho spojovalo s majitelem. Namísto toho obdrží čárkový kód, který ho celým procesem provází. V každé laboratoři se rovněž nachází Oddělení inventární kontroly, které se stará o to, že nikdo neví, v jaké fázi hodnocení se ten který kámen nachází. Zprávy ze všech laboratoří jsou unifikované.

Konzistence a přesnost

IGI investuje do výzkumu, profesionálního personálu, školení a systémů zajišťujících kvalitu s cílem poskytovat co nejpřesnější a nejkonzistentnější posouzení drahých kamenů.

 • Udržuje přísné kalibrační standardy všech laboratorních přístrojů. V závislosti na typu přístroje a toho, jak často se využívá, se provádí pravidelné kontroly.
 • Každý kámen přijatý k testování prochází v různých fázích hodnocení rovnakými procesy, neboť všechny laboratoře IGI dodržují stejné procedury a postupy.
 • Během hodnocení shromažďuje celosvětová databáze stovky datových záznamů o každém kameni. Výzkumníci v IGI informace využívají k odhalení nových způsobů úpravy diamantů a v rámci procesu jim databáze dává možnost určit kámen co nejpřesněji. Zároveň se tak kontroluje exaktnost jednotlivých institucí.
 • Každá laboratoř dodržuje mezinárodní standardy v hodnocení diamantů Master Comparison Stones. Na tomto základě je možno zachovat jednotnost procesu.
 • Tým zajišťující kvalitu tvoří v IGI ti nejzkušenější ze zkušených. Právě oni cestují po celém světě a školí zaměstnance a dohlíží na konzistentnost hodnocení.

Záruky a integrita

IGI pečlivě sleduje dodržování svých hodnoticích standardů, a tak se chrání před jejich porušením. Klienti i zaměstnanci mohou anonymně nahlásit jakékoliv podezření na případy pochybení.

 • Každoročně bývá IGI ve třech zemích nezávislou třetí stranou kontrolován, jestli laboratoře i personál dodržují profesionální kodex chování a interní bezpečnostní systémy.
 • IGI neustále aktualizuje svoji databázi, kde schraňuje veškeré informace o diamantech, které prošly jeho rukama. Tato databáze se využívá i pro sledování ztraceného nebo ukradeného kamene či zprávy.
 • Každý zaměstnanec v IGI musí přistoupit na Kodex chování a profesionální etiky, který zabraňuje střetu zájmů. Tato politika nulové tolerance zamezuje přijímání jakýchkoliv darů od klientů nebo dodavatelů.

Vzdělávání

Škola gemologie (School of Gemology) je skvělým zdrojem pro objevování úchvatného světa diamantů, drahých kamenů a šperků. Se vzděláním přichází znalosti a sebedůvěra nutné ke koupi, prodeji a posouzení klenotů. Tisíce odborníků a zájemců se každý rok zapisují do kurzů, které IGI nabízí. Ať už chcete být poučeným kupujícím, hodnotitelem diamantů, designérem šperků nebo graduovaným gemologem, můžete si vybrat vhodné školení: od oceňování surových diamantů, drahokamů a perel po moderní způsoby úpravy kamenů. Kurzy IGI bývají spíše kratší a soustředí se především na praxi.

Nejhodnotnější tituly:

 • Graduovaný gemolog, G. G. (Graduated Gemologist)
 • Znalec diamantů, D. G. (Diamond Graduate)

Zdroj: igionline.com, igiworldwide.com

Newsletter

Kromě článků nabízíme i spoustu akcí, slev a soutěží.

Chcete o nich vědět jako první? Stačí se přihlásit k našemu newsletteru.

Emailovou adresu jste nezadali správně.

Musíte souhlasit se s podmínkami.

Témata, o kterých píšeme

 • Číst toto téma

  Vše o špercích

 • Číst toto téma

  Lifestyle

 • Číst toto téma

  Zásnuby

 • Číst toto téma

  Svatba

 • Číst toto téma

  Jak na dárky