Hearts and Arrows – Srdce a Šípy

Když někomu darujeme diamant, je to proto, že cosi symbolizuje - dokonalost, preciznost, absolutní harmonii, hlubokou lásku, čisté city…

Pohled na diamant by měl být elektrizující, na jeho popis by se měly používat samé superlativy. A na to, aby diamanty skutečně byly dokonalé, je tu vzor srdcí a šípů. Je však třeba brát na vědomí, že diamanty s tímto vzorem nejsou pro každého a ani pro každou peněženku. Rozhodně je to však něco pro ty, který se nespokojí s průměrem, a hledají absolutní špičku. Tyto diamanty mají jiskru a zářivost jako žádné jiné. Pokud se rozhodnete, že si chcete zakoupit diamant se vzorem srdcí a šípů, měli byste o tomto vzoru vědět co nejvíce, protože dnešní obchodníci často využívají nevědomost zákazníka ve svůj prospěch. Informace, které vám dá prodejce, si je třeba ověřovat a potvrzovat, při takové investici je třeba být „smart“ a o kupovaném produktu alespoň něco vědět. Přečtěte si s námi, o čem takový vzor srdcí a šípů vlastně je, jak se tvoří, a jaké chyby se při jeho broušení dělají. Nekupujte si napodobeniny a falešné diamanty, kupujte kvalitu.

Mnoho lidí zná 4C diamantu - barvu (color), čistotu (clarity), váhu v karátech (carat) a brus (cut). I o nich si můžete přečíst více v naší Nápovědě. Všechny tyto vlastnosti jsou pro diamant nesmírně důležité. Barvu, čistotu a váhu je možné velmi snadno vyčíslit, nebo určit na stupnici. Pro mnohé jsou tyto tři aspekty jedinými kritérii (kromě ceny) při výběre diamantu. Na brus se však často zapomíná a to kvůli tomu, že to s jeho určením není tak jednoduché. Je to však jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících krásu diamantu. Cílem tohoto článku je ukázat vám, že dosažení vrcholu brusné preciznosti, tedy vytvoření dokonalého a ideálního brusu se vzorem srdcí a šípů (Hearts and Arrows) není vůbec tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Ukážeme Vám také, jak se nenechat ošidit podvodníky a ověřit si, že diamant, který kupujete, má skutečně takové kvality, jaké mu připisuje prodávající.

Části diamantu

Než začneme, podívejme se nejprve na definici diamantu:

diamant je průhledný krystal (čistého uhlíku), hranol, který odráží a rozptyluje světlo.

Jinak řečeno, jednotlivé strany tohoto hranolu jsou oboustranná zrcadla, které odrážejí světlo, nebo přes které světlo proniká.

Pohled na diamantRundista diamantu

Jak se brousí diamant

Popis brilitnatového výbrusu

Brus diamantu si lidé často pletou s jeho tvarem. Nenechte se však zmást - brus diamantu je způsob, jakým byl diamant broušený od své počáteční formy až po jeho výsledný vzhled. Na brusu záleží, jak bude diamant odrážet světlo. Pod tvarem diamantu zase rozumíme tvar broušeného diamantu v jeho půdorysu. Laicky řečeno, je to ten tvar, který vidíte, když se na diamant podíváte svrchu (např. kruhový, oválný, slza…)

Jak se tedy diamant brousí? Neopracovaný diamant se připraví, rozřízne a brousí se do kruhu. Nejprve se na korunce (cizí pojmy najdete vysvětleny v sekci slovník diamantového znalce) vytvoří 4 a později 8 hlavních faset (plošek diamantu), pak se diamant brousí podruhé, aby byl tak kruhový, jak je to jen možné. (Žádný diamant není zcela kruhový, protože nezpracovaný materiál má tvrdou a měkkou část)

Kvůli indexu lomu diamantu se musí pavilon (spodek diamantu, ve kterém se hrany diamantu setkávají v jednom bodě) brousit pod přesným úhlem. Pokud při broušení nastane jakákoliv odchylka od tohoto úhlu, ovlivní to odrazivost diamant. To v překladu znamená, že z diamantu bude unikat světlo, nebude se od něj odrážet, a tudíž se nám diamant nebude jevit tak velkolepě, jak by měl.

Poměr mezi korunkou a pavilonem je také nesmírně důležitý.

Co je to vzor srdcí a šípů

Vzor srdcí a šípů

Diamanty se vzorem srdcí a šípů jsou vlastně různé varianty tradičního briliantového brusu s 57 fazetami. Takové diamanty jsou vybroušené podle ideálních měřítek s vynikající optickou symetrií, leskem a vzorem fasety. Když se takové dokonalé míry harmonicky spojí, vznikne nám téměř perfektní vzor osmi symetrických šípů (ty tvoří při pohledu svrchu korunku) a osmi symetrických srdcí (ty tvoří při pohledu zespodu pavilon).

Jak se vytváří vzor srdcí a šípů

Brusič diamantu nejprve určí vrchní a spodní úhly diamantu. Potom se věnuje důležitým faktorům, které ovlivňují vytvoření osmi srdcí a osmi šípů. Pravidla a míry pro vytvoření dokonalého diamantu jsou nesmírně složité. Tým výzkumníků z Japonska vypracoval 16stránkový dokument, který popisuje přesné míry, úhly a vzory jednotlivých fazet, bez kterých se diamant se vzorem srdcí a šípů nedá vytvořit. My se vám to ve zkratce pokusíme přiblížit.

Vytvoření srdce

Vytváření srdcí pomocí pavilónových fazet

Každé srdce se primárně skládá ze dvou hlavních pavilonových fazet. Na obrázku pod textem si všimněte zelené fazety v levé spodní části kruhu. Ta se odráží dvakrát (zelené fazety vpravo nahoře) a vytváří tak dvě odlišné části srdce na opačné straně kamene. Je tomu tak i v případě žluté fazety. Dokonalé srdce v horní části diamantu se tvoří pomocí dvou samostatných pavilonových faset (zelené a žluté ve spodní části kruhu). Všechny fazety se musí shodovat ve velikosti i tvaru, jinak budou vytvořená srdce asymetrická a deformovaná.

Vytvoření šípu

Šípy nejsou tak složité jako srdce, ale jejich vytvoření není vůbec jednoduché. Každá z hlavních pavilonových faset (v pohledu zespodu) se při převráceném odrazu na druhé straně diamantu promění na tělo šípu (části A) a taktéž se odrazí v 180˚ úhlu a vytvoří tak další hroty šípů (části B). Z obrázku pod tímto textem je jasné, že každá faseta je jasně viditelná pouhým okem, když se podíváme na broušený kámen svrchu. Tyto fasety se také nazývají „průhledné“. Každý ze šípů je vlastně jen odrazem fasety. Každý šíp se skládá z průhledné fasety (hrot šípu) a fasety odražené od dvou samostatných pavilonových faset (tělo šípu). Když to tedy sečteme dohromady, na 8 šípů potřebujeme 16 odrazů.

Pohled zespoduPohled zvrchu

Je snazší zakrýt chyby v uspořádání šípů, ale je nemožné skrýt jakékoli odchylky v srdcích. Pro vytvoření šípů je potřeba méně faset, proto se chyby dají snadněji zakrýt. No na vytvoření srdce je potřebných až 6 fazet a jakákoli odchylka je tedy velmi snadno pozorovatelná.

Posuzování vzoru srdcí a šípů

Po tom, co speciální přístroj Sarin zkontroluje přesné rozměry diamantu, je ještě potřeba každý kámen prohlédnout prohlížečem vzoru srdcí a šípů. Je důležité si pamatovat, že tyto prohlížeče nemají jednoznačný standard, podle kterého by byly vyráběny, některé z nich dokonce nefungují, jiné jen částečně. V první řadě je však důležité vědět, co při pohledu na diamant hledáme. Ideálně bychom měli vidět takový vzor, jaký je zobrazen na obrázku pod tímto textem. Pokud pracujeme s fungujícím prohlížečem, veškeré odchylky od tohoto obrázku jsou důkazem toho, že diamant nesplňuje přesné parametry vzoru srdcí a šípů a tudíž vykazuje nepřesnosti v oblasti fyzické nebo optické symetrii, mírách, úhlové symetrie, nebo se také mohlo stát, že jsme jej do prohlížeče nesprávně založili.

Takto vypadá opravdový diamant se vzorem srdcí a šípů

Srdeční záležitosti - chyby ve vzoru srdcí

Následující příklady znázorňují nepřípustné chyby ve vzoru srdcí způsobené nepřesností osmi srdcí nebo nedostatečnými mezerami a/nebo symetrie mezi spodními vrcholy srdcí a šípů (také nazývané Véčka). Při hledání dokonalého šperku narazíte i na takové obchodníky, kteří by takové diamanty označili za přijatelné diamanty se vzorem srdcí a šípů, ale tyto chyby jsou prostě pro ideální vzor srdcí a šípů nepřípustné.

Správný vzor srdce

Takto vypadá pravý a ideální vzor srdcí podle ideálního brusu srdcí a šípů. Všimněte si, že vzor je naprosto symetrický a této symetrii podléhají i mezery mezi vrcholky šípů (véčka) a vrcholy srdcí.

Špatný vzor srdce

Srdce jsou nerovnoměrné a mezery mezi vrcholy srdcí a véček jsou různé. Na pěti srdcích z osmi se nacházejí trhlinky.

Špatný vzor srdce

Srdce jsou dobře vytvarovaná, ale mezi vrcholy srdcí a véčkami nejsou žádné mezery. Tento vzor je ledabylý.

Špatný vzor srdce

Srdce jsou si sice podobná, ale nejsou dobře vytvarovaná a mezery mezi véčkami a vrcholy srdcí nejsou stejné.

Špatný vzor srdce

Srdce jsou si sice podobná, ale nejsou dobře vytvarované a mezery mezi véčka a vrcholy srdcí nejsou stejná.

Při zkoumání vzoru srdcí si ověřte, že šperk má:

 • 8 stejných symetrických srdcí;
 • 8 jasných symetrických srdcí, která jsou oddělena od hrotů šípů nad nimi.

Pokud jsou tyto podmínky splněny, ověřte si následující:

 • zkontrolujte, zda se srdce nerozcházejí, změřte délku srdce a případné trhliny;
 • vypočítejte procento délky trhliny, pokud je větší než 8 % a jestliže má diamant více než 2 trhliny, pak měřením neprošel.

Zkoumáme srdce do detailů

1. Ujistěte se, že diamant má 8 stejných srdcí a 8 hrotů šípů. Musí být stejné ve velikosti a tvaru, jak to můžete vidět na obrázku níže. Pod tímto textem můžete vidět skutečně přijatelné uspořádání a takové, ve kterém srdce nejsou stejně velká a navíc mají trhliny. Něco takového je nepřípustné! (Odhalit tyto případy a rozhodnout, zda jde o chybu nebo ne, je nejtěžší)

zkoumání srdcí do detailů

2. Chcete-li vypočítat přesnost srdcí, můžete změřit délku od X po Y (1a - obrázek pod textem). Řekněme, že v tomto případě tato délka představuje 10mm. Jakékoliv praskliny mezi půlobloukem srdce musí být odměřené (na obrázku 2a od Z po C) a nesmí být delší než 8 % z celkové délky srdce. Pokud má diamant více než dvě praskliny v srdci větší než 8 % z celkové délky srdce, nemůže být považován za skutečný diamant se vzorem srdcí a šípů. Kromě toho, hroty šípů musí být zřetelně odděleny od srdcí.

Hroty srdcí

Zamířeno na problémy - chyby ve vzoru šípů

V této sekci si můžete prohlédnout příklady chybných vzorů šípů způsobené nepřesnými nebo asymetrickými vzory osmi šípů. Některé z nich ukazují nahromadění, zmenšování nebo jiné průvodní jevy, které v principu ničí vzor šípů. Všimněte si, že u každého šípu můžeme vidět dvojici malých trojúhelníků, které jsou žádoucí, pokud chceme dosáhnout optickou symetrii. Při obchodování s diamanty se můžeme setkat s názory, že tyto vzory jsou přijatelné, ale ve skutečnosti nejsou dostatečně dobré na to, aby byly považovány za ideální diamanty se vzorem srdcí a šípů.

Správný vzor šípů

Takto vypadá pravý a ideální vzor šípů podle ideálního brusu srdcí a šípů. Všimněte si, že vzor je velmi symetrický a všechny šípy jsou rovné, dobře vytvarované, jasné a v prohlížeči se jeví ve stejné intenzitě.

Špatný vzor šípů

Šípy zkreslené zmenšením, nahromaděním se a průvodními jevy jsou nepřijatelné.

Špatný vzor šípů

Průvodní jevy zkreslují šípy a tvoří tak chabý vzor.

Špatný vzor šípů

Křivé a asymetrické šípy, trojúhelníky jsou příliš daleko a to způsobuje asymetrii.

Špatný vzor šípů

Šípy jsou asymetrické a nejsou stejně výrazné kvůli strmým a různým úhlům korunky a pavilonu.

Při zkoumání vzoru šípů si ověřte, zda:

 • Každý ze šípů (je jich 8) je jasně viditelný a má jasně rozlišitelné tělo a hrot.
 • 8 těl šípů, stejně jako jejich hroty, jsou rovné a ve správné pozici.
 • 8 hrotů šípů se setkává v rundistě.
 • Diamant je absolutně rovnoměrný a rovnovážný.
Špatně zavřené šípy

Tyto šípy se na první pohled zdají být v pořádku, ale není tomu tak, protože nejsou rovnoměrné. Ne všechny hroty šípů se dotýkají rundisty a těla šípů nejsou na jedné rovině s hroty. Všimněte si vyznačené šipky naznačující nesrovnalosti.

Dobře vytvarované šípy div.spacer

Kameny, které neodpovídají standardům, nemůžeme nazývat skutečnými diamanty se vzorem srdcí a šípů. Ve vzorech srdcí ani šípů by neměly nastat žádné odchylky nebo obměny. Neexistují označení jako „dostačující“, či „průměrný“. Existují pouze skutečné diamanty se vzorem srdcí a šípů a ty, které podmínky prostě nesplňují. Pro přesné dodržování standardů bychom si při koupi šperku měli dávat pozor. Pokud něco kupujeme za cenu, která odpovídá dokonalému provedení srdcí a šípů, měli bychom si ověřit, zda koupený šperk splňuje podmínky pro to, aby mohl být takto označen.

Prohlížeč srdcí a šípů

Po objevu byl vyvinut speciální prohlížeč pro zobrazení vzoru srdcí a šípů. Spotřebiteli může být k užitku při určování optické symetrie diamantu prostřednictvím interního pohybu světla a odrazu, v závislosti na velikosti, tvaru a uspořádání faset. Tato optická symetrie se liší od symetrie třídění, která je v certifikátech jednotlivých laboratoří. Ty hodnotí „pořádek“ ve fasetách a jejich umístění. Diamanty se vzorem srdcí a šípů se nejprve staly velmi populární v Japonsku, postupně se během roku 1990 staly trendem i v USA a následně se rozšířily do celého světa.

Srdce a šípy

Čím měříme diamanty?

Na čtení a analýzu měření, úhlů a procent se dnes používají moderní přístroje Sarin a Ogi. Dnešní nástroje na broušení diamantů jsou velmi složité. Důležité je, aby bylo příslušenství v dobrém stavu a aby brusná deska Skyf (čti skajf) a nástroj pro držení diamantu tang (Obrázek B pod textem) měřily skutečné hodnoty a byly navzájem vyrovnané tak, aby na výsledném kameni vznikaly co nejmenší odchylky. Čím větší kámen se brousí, tím více jsou jednotlivé odchylky viditelné.

Na obrázku A si všimněte, že brusič si může přizpůsobit úhel hlavní pavilonového strany nebo korunky při nasazování diamantu do přístroje. Můžete si také všimnout, že tyto úhly nezávisí tak úplně na brusičích, ale částečně i na odbornících, kteří se starají o údržbu použitých nástrojů.

Měření diamantů

Přesnost brusiče se skutečně ukáže při brilianteringu (broušení posledních faset) kamene. V zakončení horní a spodní rundisty a (polovin) hvězd spočívá skutečné řemeslo dnešního broušení diamantů. Zde se již musíme zcela spoléhat na přesnost brusiče.

Odměření přesnosti jednotlivých úhlů by odhalilo i kvalitu brusiče. Jedním z postupů, které cosi takového dokáží, je zkoumání kamene přes prohlížeč vzoru srdcí a šípů (Hearts and Arrows scope/viewer). Přes něj je možné si přesně ověřit důkladnost a přesnost brusu.

Někdy se však brusič kamene rozhodně při broušení „švindlovat“ (anglicky se tomu říká „to swindle a diamond“). Při obvyklém kvalitním brusu ztrácí diamant zhruba polovinu své původní váhy. Pokud však brusič nebrousí podle přesných měřítek a pokusí se zachovat největší možnou váhu diamantu, může vytvořit velkolepý kámen, který však bude vykazovat výrazné odchylky v úhlech, měřeních a procentech. Utrpí například schopnost diamantu odrážet světlo a jeho zářivost. Na takové „švindly“ si třeba dávat při koupi velký pozor.

Závěrem

Zjistili jsme, že důsledná rovnováha musí být dodržena při:

 • úhlech (rovnováha mezi korunkou a pavilonem)
 • přesnosti srdečního vzoru (absolutní symetrie, také známá jako optická symetrie)
 • symetrii (symetrie vnějšího potkávacího bodu)
 • broušení a leštění s velmi dobrým leskem

Ptáte se, proč neprodává každý obchodník nádherné diamanty se vzorem srdcí a šípů? Je to často proto, že tyto kvalitní diamanty i cosi stojí. Obchodníci vám raději budou tvrdit, že diamant je hodnotný na základě své váhy a o brusu pro jistotu pomlčí. Jiní prodejci zas o diamantech a speciálním vzoru srdcí a šípů nevědí, respektive se ve světě diamantů neorientují natolik, aby takové diamanty prodávali.

Slovník znalce diamantů

Briliantér
člověk, který vytváří na briliantu poslední fasety; všechny fasety, které vytváří, jsou trojúhelníkovitého tvaru
Fazeta
broušená ploška drahokamu
Hloubka diamantu
rozměr diamantu od tabule ke spodní plošce
Index lomu
konstanta určující šíření elektromagnetického vlnění (v našem případě světla) v jistém prostředí
Koruna
horní část diamantu od pasu k tabuli
Kulet
maličká ploška na spodním konci diamantu
Pavilón
část diamantu od pasu (rundisty) po spodní plošku (kulet)
Průměr diamantu
šířka diamantu od jedné strany pásu ke druhé
Rundista
hrana diamantu mezi korunou a pavilonem, oblast, v níž má diamant největší obvod
Tabule/tabulka
velká fazeta (plocha) na vrcholu diamantu

Newsletter

Kromě článků nabízíme i spoustu akcí, slev a soutěží.

Chcete o nich vědět jako první? Stačí se přihlásit k našemu newsletteru.

Emailovou adresu jste nezadali správně.

Musíte souhlasit se s podmínkami.

Témata, o kterých píšeme

 • Číst toto téma

  Vše o špercích

 • Číst toto téma

  Lifestyle

 • Číst toto téma

  Zásnuby

 • Číst toto téma

  Svatba

 • Číst toto téma

  Jak na dárky