Zlepšení čistoty

Pod pojmem „zaplnění zlomenin“ nebo také „vylepšení čistoty“ rozumíme vyplnění prasklin na diamantech. Takový postup přispívá ke zvýšení lesku diamantu. Tento proces byl vyvinut v roce 1982 izraelským diamantovým brusičem Zvi Yehudou a zahrnuje plnění povrchových trhlin roztaveným sklem, což výrazně zlepšuje čistotu diamantu. Přesto se takto upravené diamanty začaly na trhu hromadně objevovat až po roce 1990.

Sklo má index lomu blízký diamantu, proto jsou po zaplnění praskliny méně viditelné. Vylepšení se provádí za tepla a tlaku, přičemž stačí doplnit tekuté sklo do zlomenin a prasklin diamantu. Tato metoda přispívá ke zlepšení čistoty diamantu o jeden stupeň, ale nemá vliv na barvu nebo hmotnost kamene. Vyplněny mohou být jen velmi malé praskliny. Mnoho diamantů obsahuje vnitřní trhliny, nebo „peří", které nepředstavují hrozbu pro celistvost a trvanlivost diamantu.

Názory na tento proces zaplnění zlomenin se různí. Sám Yehuda za velkou výhodu považoval hlavně nižší cenu takových diamantů, která v konečném důsledku umožní kupujícímu koupit větší diamant. V rámci tohoto procesu se jasně viditelná inkluze (na níž závisí cena diamantu) změní na okem neviditelnou, proces jako takový již cenu diamantu nezmění.

Kameny s vyplněnými zlomeninamijsou často příliš malé nebo mají příliš nízkou kvalitu, proto jsou jen vzácně předkládány gemologickým laboratořím. Laboratoře nezajistí lepší stupeň čistoty, neboť toto ošetření diamantu není trvalé a vzhled vyplnění může časem klesat. Vyplnění diamantu se dá zjistit pomocí mikroskopu, přičemž budete pozorovat efekt nazývaný „flash", To je pozorování jasných barev sahajících od fialové, přes oranžovou až po žlutou. 

Pokud diamant obsahuje výplň, ve světle je často vidět žlutohnědý odstín, který má vliv i na celkovou barvu kamene.